Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Behandeling van Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

Vanwege de hoge prijs van drinkwater en omdat leidingwater niet altijd beschikbaar is, gebruiken steeds meer industriële bedrijven oppervlaktewater als voedingswater in de fabriek.

Oppervlaktewater bevat gewoonlijk een grote hoeveelheid vaste stof in suspensie,  bacteriën, algen en organische stoffen die een slechte smaak en geur kunnen veroorzaken. In sommige gebieden, zoals rivierdelta, kan oppervlaktewater brak zijn met een zoutconcentratie van tot 8000 mg/L.

Twee processen zijn gebruikelijk voor de behandeling van oppervlaktewater:

- Conventionele processen clarificatie (coagulatie/ flocculatie, bezinking of dissolved air flotation), zandfiltratie / adsorption met actieve kool en desinfectie.

- Geavanceerde behandeling gebaseerd op ultrafiltratie technologie.

 

Behandeling van Oppervlaktewater

Speciale aandacht gaat uit naar desinfectie aangezien oppervlaktewater een groot scale aan coliform bacteriën (E.Coli), virussen en protozoa bevat. Het gebruik van chlorine moet worden beperkt aangezien het met natuurlijk organisch materiaal reageert tot desinfectie bijproducten zoals trihalomethanen.

 

Over Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved