Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Lood vergiftiging

Arseenvergiftiging
Blauwalg infectie
Blauwe babyziekte
Bloedarmoede
Botulisme
Campylobacteriose
Cholera
Cryptosporiodiose
Diarree
Fluorose
Giardiasis
Guinese wormziekte
Hepatitis
Hersenontsteking
Knokkelkoorts
Loodvergiftiging
Malaria
Mijnworm
Olifantsziekte
Ondervoeding
Polio
Ringworm
Rivierblindheid
Schistomiasis
Schurft
Spoelworm
Trachoom
Tyfus
Veteranenziekte
Ziekte van Weil
Zweepworm

Men kan loodvergiftiging oplopen door opname van organische stoffen die lood bevatten. Opname vindt plaats door inademing (stof, rook, sprays), of door het eten van voedsel dat lood bevat. Via water kan men aan lood worden blootgesteld wanneer waterleidingen van lood zijn gemaakt. Dat is nu verboden, maar komt nog voor in oude gebouwen. De verwijdering van de oude waterleidingen kost veel geld, maar het is wel nodig om loodvergiftiging te voorkomen.

Symptomen van loodvergiftiging zijn onder andere verminderd IQ, uitslag, irritatie, slapeloosheid, sloomheid of juist hyperactiviteit, slechte eetlust en hoofdpijn. Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot buikpijn, beschadiging van het zenuwstelsel, en hersenontsteking. Blootstelling aan extreem hoge concentraties kan leiden tot stuipen, coma, en zelfs tot de dood. Bij chronische blootstelling is een blauwe lijn om het tandvlees zichtbaar. Het kan leiden tot beschadiging van de hersenen, nieren, zenuwen en rode bloedcellen.

De WHO richtlijn voor lood in drinkwater is 0,1 mg/L.

Klik hier voor meer informatie over ziekten die door water worden verspreid, de ernst van het probleem, verspreiding en preventie.

Bronnen
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/lead/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_poisoning
Foto
http://images.google.com/images?hl=en&rls=GGLD,GGLD:2005-12,GGLD:en&q=lead+poisoning&spell=1

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved