Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Het bepalen van drukval over een leiding

Reynolds getal Re is dimensieloos en is een getal dat gebruikt wordt om het flowgedrag in een ronde (of in een andere vorm) leidingen te beschrijven. Re wordt berekend met de formule: Re = ρ . v. D / µ ρ = de dichtheid in kg/m³ v = de snelheid in m/s D = de inwendige diameter van de leiding in m µ = de dynamische viscositeit uitgedrukt in kg/[m.s] Hoe hoger de dichtheid, snelheid en diameter van de leiding, en hoe lager de viscositeit, des te hoger is Re.
r = soortelijke massa (kg/m3) = kg/m3

v = bulksnelheid (m/s) of debiet (m3/h)

m/s = m3/h click hier voor andere eenheden van debiet
D = inwendige diameter (mm) =
µ = dynamische viscositeit (Pa·s) = Pa·s click hier voor andere eenheden van dynamische viscositeit
Hieruit volgt dat het getal van Reynolds is
Als Reynolds bekend is kan in geval van een leiding de drukval worden berekend. Hiervoor moet de lengte (in meters) van de buis bekent zijn. Deze is m. Ook moet de wandruwheid e in mm bekent zijn:mm.
De drukval wordt ongeveer: bar. Dit is een leiding zonder bochten, vernauwingen, verwijdingen enz.

Hier zijn de gegevens ingevuld voor een pijp van PVC met water bij 20 graden Celsius. De wandruwheid voor PVC ligt tussen de 0.01-0.1 mm

Wanneer de pijp niet recht is, maar er bijvoorbeeld bochten in zitten, zijn er ook drukverliezen in de obstakels (appendages). Deze zijn verschillend per obstakel, zoals een bocht. Dit komt doordat ze een verschillende weerstandswaarde hebben. Om de drukval te bepalen per obstakel, dient men het aantal obstakels in te vullen. De totale drukval is de som van de drukvallen per appendage.

Bepaal hier het aantal obstakels:

knieën van
bochten van 90 graden van
T - splitsingen
bochten van 45 graden
vernauwingen
verwijdingen

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programmeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.Meer calculators

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved