Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Luchtbevochtiging en Stofreductie

Bevochtiging - In vele produktieruimtes, fabricageprocessen en opslagplaatsen is het van belang de relatieve vochtigheid op de juiste waarde te houden.

Tevens kan men door allerlei redenen last hebben van statische electriciteit en statische ontlading.

Vaak hebben deze ruimtes geen algemene goed ingeregelde luchtbehandelings- en bewakingsinstallaties of automatische airconditionings sytemen.

De vochthuishouding kan echter van groot belang zijn voor diverse processen.

Bevochtiging

Lenntech kan diverse vernevelaar en verstuivingssytemen leveren op perslucht en op hydraulische druk. Voordeel van deze systemen is dat de geproduceerde nevel of mist zo fijn is dat deze direct verdampt. Er zullen dus geen druppels op produktiefaciliteiten, produkten of vloeren terecht komen. De lucht vochtigheid kan automatisch middels hygrostaat en thermostaat geregeld en gestuurd worden.

Tevens kan Lenntech voor automatische en continue ontsmetting en ontharding (tegen kalk aanslag) van het te vernevelen water zorg dragen.

Stof en geur

Tevens is het reduceren van stof een bijkomend probleem. Lenntech levert mobiele en verrijdbare luchtwassers voor produktie hallen die stof afvangen, de lucht wassen, geur kunnen reduceren en de relatieve vochtigheid op peil kunnen houden. In het algemeen kan gesteld worden dat vochtige lucht stof tegen houdt.

Voorbeelden van toepassingen en industrieen waar een goede bevochtiging van belang is:

  • Bakkerijen
  • Graansilos
  • Voedingsindustrie
  • Leeropslag en leerlooierijen
  • Textiel (tegen draadbreuk)
  • Composterijen
  • Houtbewerking en opslag (tegen krom trekken)
  • Tabak opslag
  • Musea
  • Serres

Voor het berekenen van de relative vochtigheid click hier

mollier diagram (103630 bytes)
Mollier diagram

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved