Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Calculatoren

Vergeet ons niet
Voeg ons toe aan je favorieten
!

eenheden conversie: calculatoren:
lengte eenheden omrekenen regenwater opvangen
oppervlakte calculator energie verwarmen water
volume eenheden conversie iecost calculatie programma
massa gewicht convertor relatieve vochtigheid
temperatuur conversie calculator drukval over leidingen
geleiding convertor gevoelstemperatuur
hardheid convertor verdamping van water
druk omreken programma langelier index
process flow calculatie TDS en electrische geleidbaarheid
volume debiet eenheid convertor
dynamische viscositeit programma
kinematische viscositeit calculator
voorvoegsels

Met deze mooie calculatoren kunt u onder andere eenheden omrekenen van en naar SI-eenheden. Dit is handig als u Amerikaanse of Britse literatuur bekijkt, en ze Amerikaanse of Britse eenheden gebruiken. Bij de conversie calculatoren voor de eenheden kunt u de meest voorkomende eenheden omrekenen. Een klein overzicht is te vinden in de process flow calculcator. Hierin zijn alle eenheden (welke in de industrie het meeste voorkomt) samengevat weergegeven. De overige omrekenprogramma's zijn wat uitgebreider en bevatten nuttige informatie. U kunt ook bepalen hoeveel geld u bespaart wanneer u hemelwater opvangt (regenval calculator), een gasketel gebruikt in plaats van een boiler (energie calculator) en hoeveel water u moet vernevelen on de luchtvochtigheid op gewenste waarde te houden (luchtvochtigheidcalculator). Bij de calculatoren vindt u ook uitgebreide informatie over de onderwerpen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved