Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Massa convertor

Gebruik deze convertor om bijvoorbeeld kilogram naar karaat, pond of stone te omrekenen.
metrisch US & GB
milligram grain
karaat ounce
gram pound
kilogram stone
ton significantie:
kiloton

Definitie:

Het kilogram is de eenheid van massa; het is gelijk aan de massa van het internationale prototype van het kilogram (1e CGPM (1889))
Bron: http://www.nmi.nl/nederlands/about_metrology/definition_of_the_basic_units.htm
Bron: http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html

Vroegere definities van massa:

Vroeger werd de kilogram gedefinieerd als de massa van een kubieke decimeter water. Sinds 1901 is de kilogram de massa van een in Frankrijk opgeslagen blok platinum-iridium. Een liter water weegt volgens de huidige normen 0,998 kg.

Vaak wordt er met gewicht massa bedoeld, maar gewicht is evenredig met de zwaartekracht. Op de aarde is de zwaartekracht niet overal even groot, dus is het gewicht niet overal even groot, maar de massa's wel. Als men het gewicht op de maan zou meten, zal het gewicht 6 keer zo klein zijn, omdat daar de zwaartekracht kleiner is. De massa's in kilogram worden bepaald met een massabalans en het gewicht in Newton wordt bepaald met een veerunster. Het gewicht wordt bepaald door

F = m*g

= *

F het gewicht in N
m = massa in kilogram
g = valversnelling in m/s2

De massa heeft een rare eenheid. Er is in de eenheid een voorvoegsel verwerkt. Dit komt door de geschiedenis van het SI. Het was de bedoeling dat de eenheid van massa gelijk zou zijn aan een liter water. Dit zou dan een grave heten. De volume-eenheid liter is afgeleid uit de lengtemaat meter. Daarmee zouden aan de drie voorwaarden worden voldaan. De Franse politici vonden dat echter een te grote eenheid en dachten dat het problemen zou leveren met de handel en het dagelijks gebruik. Daarom verwierpen ze het grave en vonden ze dat de eenheid van massa gelijk moest zijn aan een milliliter water. Dat is 1/1000 van de liter. Deze nieuwe eenheid kreeg de gram. Dit bleek echter niet praktisch en daarom wou men teruggaan naar de grave, maar met een nieuwe naam. Omdat de gram precies een duizendste van de grave was, werd de nieuwe eenheid kilogram, oftewel 1000 gram. Vandaar dat er een voorvoegsel in de SI eenheid zit. Later werd de definitie dat het een liter water was verworpen, omdat het te onnauwkeurig was. Tegenwoordig is de definitie een blok van platina-iridium dat in Sèvres in Frankrijk ligt opgeslagen. Dit is niet in lijn met de voorwaarden. Het is een instabiel eenheid, omdat het niet gebaseerd is op een natuurconstante. Er bestaat namelijk een gevaar dat de kilogram van waarde verandert. Daarom zijn wetenschappers nog bezig met de precieze definitie, maar dat is nog erg moeilijk, omdat het moeilijk is om op natuurconstanten af te gaan.

Geschiedenis van SI:

De SI staat voor Système International d'Unités. Tegenwoordig is het het standaard metrisch systeem. De SI is oorspronkelijk in Frankrijk bedacht. In 1790 kreeg de Franse Academy van Wetenschap de opdracht van het Nationaal Assemblee om een nieuw eenheid van standaarden voor de hele wereld te ontwerpen. Er werd besloten dat het systeem over de volgende voorwaardes moet voldoen:

  1. Het systeem moest bestaan uit eenheden gebaseerd op natuurconstanten
  2. alle eenheden behalve de basiseenheden moeten afgeleid worden uit de basiseenheden
  3. vermenigvuldigingen van de eenheden gebeuren in machten van tien (decimalen)
Pas in 1875 begon de wereld interesse te tonen in de Franse ontwikkeling. Doordat er steeds meer landen interesse kregen in het Franse systeem werd het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) opgericht, tegenwoordig: Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Pas in 1960 op het elfde CGPM kreeg het systeem officieel de naam Système International d'Unité. Zie verder op http://physics.nist.gov/cuu/Units/history.html of op de officiële site van BIPM: http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si-history.html.

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved