Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Dynamische viscositeitconvertor

Menu voor conversie van natuurkundige eenheden

significantie:

metrisch

GB & USA

Poiseuille (Pa·s)

lbf·s/inch2

Poise (dyne·s/cm2 = g/cm·s)

lbf·s/ft2

centiPoise

lbf·h/ft2

kg/m·h

lb/ft·s

kgf·s/m2

lb/ft·h

Bereken met behulp van deze omrekenprogramma de eenheden van Amerikaanse/Britse eenheden naar SI eenheden.

Viscositeit kan je zien als stroperigheid. Naarmate de viscositeit toeneemt, neemt de stroperigheid toe. De eenheid voor dynamische viscositeit is de Poiseuille (=Pa·s). Als je de viscositeit weet kan je oa. het getal van Reynolds berekenen. Daarmee weet je of je te maken heb met turbulente stromingen. Turbulente stromingen zijn stromingen waarvan de snelheid van de deeltjes willekeurige richtingen heeft. Als een stroming niet turbulent is (laminair), dan is de snelheid en richting van de deeltjes altijd hetzelfde. Als je het getal van Reynolds weet, dan kan je ook de drukval berekenen (in geval van een leiding).

Berekenen van Reynolds:

Re = r. v.D/h.

r = soortelijke massa (kg/m3) =
v = bulksnelheid (m/s) =
D = inwendige diameter (m) =
h = dynamische viscositeit (Pa·s) =

Hieruit volgt dat het getal van Reynolds is:
Deze is

Als Reynolds bekend is kan in geval van een leiding de drukval worden berekend. Hiervoor moet de lengte (in meters) van de buis bekent zijn. Deze is m. Ook moet de wandruwheid e bekent zijn:.

De drukval wordt ongeveer: Pa. Dit is een leiding zonder bochten, vernauwingen, verwijdingen enz.

Voor een uitgebreidere calculator om de drukval over een pijpleiding te bepalen, voor in de industrie veel gebruikte maten en apendages, klik hier.

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved