Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Moleculaire Gewicht Calculator

Moleculaire Gewicht Calculator

Dit is de online calculator die gebruikt kan worden om het gemiddelde moleculaire gewicht (MW) of de hoeveelheid mol te berekenen door de chemische formule in te voeren (bijvoorbeeld C3H4OH(COOH)3 ). Of je kan kiezen uit een van de twee optie-lijsten, welke een serie van gemeenschappelijke organische componenten bevat (inclusief hun chemische formule) en alle elementen. De moleculaire massa calculator zal de ingevoerde formules herkennen, welke zijn inbegrepen in de lijst van organische componenten.
De calculator kan op zijn minst twee verschillende steun niveau's  behandelen. Zorg ervoor dat je het molecuul van de kristallisatie minstens als volgt invult. (vb. C2HCl3O.H2O ).

Gemeenschappelijke Organische Componenten

Elementen uit het periodiek systeem


Chemische formule:

# Atoom Molaire Massa (MM) Subtotale Massa Subtotale Massa
(g/mol) (%) (g/mol)

Totale Moleculaire Gewicht:

!!! Lenntech BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de berekening, 
het programma zelf of de uitlegging daarvan. Voor vragen of opmerkingen neem dan a.u.b. contact met ons op.
Deze calculator is alleen getest op Internet Explorer 6, Firefox zal daardoor misschien niet alle velden juist weergeven.

De moleculaire massa of molmassa wordt gebruikt in de stoichiometrie berekeningen in de chemie.
In verwante termen, andere eenheid of massa wordt vaak de term Dalton (Da) of verenigd atomische massa eenehid (u) gebruikt wanneer de atomische massa's en moleculaire gewichten beschreven worden. Het is bepaald dat 1/12 van de massa van een koolstof-12 atoom en in oude naslagewerken ook nog wel wordt aangeduid als "amu".

Wat ook belangrijk is in dit veld is het getal van Avogadro's (NA) of ook wel de Avogadro's constant (6.0221 x 1023) genoemd.

De term "mol" betekent dat in een mol van een bepaalde stof met een moleculaire massa van (1), je een massa van 1 gram zal hebben. Of 1 mol van een bepaalde bevat het aantal zoals in het getal van Avogrado is weergegeven. Met de calculator hierboven kan je bijvoorbeeld berekenen dat een vervuiling van 1 gram benzeen die in een bepaalde hoeveelheid in het water voorkomt berekend wordt voor NA/78.11≈ 7.7098 × 1021 moleculen die het water vervuilen!

[ Calculatoren ] [ Convertoren ] [ Periodiek Systeem ]

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved