Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Oppervlakte calculator

 

 

metrisch

 

GB & USA

vierkante millimeter

vierkante inch

vierkante centimeter

vierkante feet

vierkante meter

vierkante yard

are

acre

hectare

vierkante mijl
vierkante kilometer

significantie:


Deze calculator kan gebruikt worden om de eenheden van oppervlakte te converteren, van Amerikaanse/Engelse naar metrische (SI) eenheden.

Met onderstaande programma kan de oppervlakte van een cirkel worden berekend. Hiervoor moet de straal worden ingevuld. Je kan ook de straal van een cirkel berekenen, als je de oppervlakte invult. Het maakt niet uit wat voor eenheid je hebt, als je maar weet dat de oppervlakte de afgeleide eenheid heeft van de straal die je invoert. Bijvoorbeeld: de eenheid van straal is m, dan is de oppervlakte m2.

Straal r Oppervlakte van een cirkel

Definitie:

Oppervlakte is een afgeleide van lengte. Het spreekt dus voor zich dat de eenheid van de oppervlakte (A) is afgeleid ui de eenheid van de lengte. Omdat de eenheid van lengte de meter (m) is en de oppervlakte m · m is, is de eenheid van oppervlakte m2.
bron: http://www.nmi.nl/nederlands/about_metrology/quantities_and_units/some_important_derived_units.htm
bron: http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html

Engeland:

Lange tijd heeft Engeland haar eigen metrische systeem gehandhaafd. Deze bestond uit feet, yards, inches, miles etc. voor lengtematen. Voor oppervlaktes werden net als bij het SI de eenheden met elkaar vermenigvuldigd, zoals yd · yd. de eenheid in het engelse systeem is dus bijvoorbeeld yd2. In 1985 gingen de Engelsen officieel over op de standaardsysteem. Dit is te zien in de The Weights and Measures Act 1985 (Metrication) (Amendment) Order 1994.

Verenigde Staten:

De Verenigde Staten hebben lange tijd het Engelse metrische systeem gehandhaafd. onder druk van de commercie is de VS in 1988 overgegaan op de SI. Dit is vastgesteld in Omnibus Trade and Competitiveness Act Of 1988. Meer hierover is te zien in The United States and The Metric System.

Geschiedenis van SI:

De SI staat voor Système International d'Unités. Tegenwoordig is het het standaard metrisch systeem. De SI is oorspronkelijk in Frankrijk bedacht. In 1790 kreeg de Franse Academy van Wetenschap de opdracht van het Nationaal Assemblee om een nieuw eenheid van standaarden voor de hele wereld te ontwerpen. Er werd besloten dat het systeem over de volgende voorwaardes moet voldoen:

  1. Het systeem moest bestaan uit eenheden gebaseerd op natuurconstanten
  2. alle eenheden behalve de basiseenheden moeten afgeleid worden uit de basiseenheden
  3. vermenigvuldigingen van de eenheden gebeuren in tienvouden (decimalen)

Pas in 1875 begon de wereld interesse te tonen in de Franse ontwikkeling. Doordat er steeds meer landen interesse kregen in het Franse systeem werd het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) opgericht, tegenwoordig: Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Pas in 1960 op het elfde CGPM kreeg het systeem officieel de naam Système International d'Unité. Zie verder op http://physics.nist.gov/cuu/Units/history.html of op de officiële site van BIPM: http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si-history.html.

Officiële instanties:

De instantie in Nederland die de eenheden beheert is de Nederlands Meetinstituut (NMi).
De officiële instantie van de wereldstandaarden van meten is Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM).
De officiële instantie in de VS is de National Institute of Standards & Technology (NIST).
De Engelse instantie voor meetstandaarden is de National Physical laboratory (NPL).

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved