Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Irrigatie - waterkwaliteit

De kwaliteit van irrigatiewater

Gebruik irrigatiewater

De landbouw heeft het hoogste waterverbruik of mondiaal niveau. Irrigatie van landbouwgronden vormt 70% van het wereldwijde waterverbruik. In verschillende ontwikkelingslanden vormt irrigatie zelfs tot 95% van het totale waterverbruik. Irrigatie speelt een belangrijke rol in voedselproductie en voedselveiligheid. De toekomstige ontwikkelings strategieën van de meeste ontwikkelingslanden zijn in hoge mate afhankelijk van de mogelijkheid om irrigatie toe te passen, uit te breiden en te verbeteren.

The toenemende druk van de landbouw op schaarser wordende waterbronnen krijgt concurrentie van andere doeleinden. Tevens is het toenemende waterverbruik een bedreiging voor het milieu.

Country Share of Total Flow with origin outside of border (%)
Turkmenistan
Egypt
Hungary
Mauritania
Bostwana
Bulgaria
Uzbekistan
Netherlands
Gambia
Cambodia
Syria
Sudan
Niger
Iraq
Bangladesh
Thailand
Jordan
Senegal
Israel
98
97
95
95
94
91
91
89
86
82
79
77
68
66
42
39
36
34
21Binnen de Europese Unie vormt de landbouw een aandeel van 30% van het totale waterverbruik. De intensiteit van irrigatie verschilt per land afhankelijk van het klimaat, het soort gewas en de landbouwmethoden. De rol van irrigatie in het zuiden van Europa is bijvoorbeeld heel anders dan die in centraal en west Europa. In het zuiden is irrigatie veel essentiëler voor plantengroei, vanwege de droogte. Het grootste gedeelte van de landbouw waarbinnen irrigatie wordt toegepast bevindt zich dan ook in zuid Europa. Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland en Portugal vormen samen 85% van het totale geïrrigeerde gebied in Europa. In Spanje wordt 56% van de totale landbouwgrond geïrrigeerd. Dit is slechts 18% van het totale landbouwoppervlak.

Irrigatiebronnen

Water dat wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw is afkomstig uit natuurlijke of alternatieve bronnen.

Natuurlijke irrigatiebronnen zijn regenwater en oppervlaktewater (meren en rivieren). Deze bronnen dienen wel op duurzame wijze benut te worden.
Regenwaterbronnen zijn afhankelijk van lokale atmospherische condities. Oppervlaktewater is een uitputtelijke bron, welke normaal gesproken wordt benut door de bouw van dammen en reservoirs. Dit heeft een behoorlijke invloed op de omgeving.
Alternatieve irrigatiebronnen zijn hergebruik van stedelijk afvalwater en drainagewater.

Het gebruik van gerecirculeerd water voor irrigatie kan een risico opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het risico is afhankelijk van de toepassing, bodemeigenschappen, klimaat omstandigheden en landbouwactiviteiten. Het is daarom van belang al deze factoren mee te nemen in de afweging voor hergebruik van water.
Laten we hier wat dieper op in gaan.

Hergebruik van water voor irrigatiedoeleinden

Hergebruik van water voor irrigatiedoeleinden wordt wereldwijd toegepast. In Europa is bijvoorbeeld sinds 1997 een groot project aan de gang in Clermont-Ferrand in Frankrijk. Meer dan 10.000m3 behandeld afvalwater wordt hergebruikt voor de irrigatie van 700 ha maïs. In Italië wordt meer dan 4000 ha met verschillende gewassen geïrrigeerd met gerecirculeerd water. Spanje heft ook verschillende lopende projecten.

De kwaliteit van het gebruikte irrigatiewater is erg belangrijk, omdat het bepalend is voor kwaliteit en hoeveelheid oogst, de bodemkwaliteit en de milieukwaliteit. De fysische en chemische eigenschappen van de bodem, zoals structuur en permeabiliteit, kunnen sterk worden beïnvloed door de ionenconcentratie van het irrigatiewater. Check Irrigatie water kwaliteit.

Aanverwante pagina’s

Bicarbonaat concentratie van irrigatiewater

Laboratorium analyse van irrigatiewater

Nutriënten in irrigatiewater

Zoutgehalte van irrigatiewater

NAR van irrigatiewater

Toxische ionen in irrigatiewater

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved