Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Ontijzering

 

Ijzer en mangaan komen voornamelijk voor in grondwater, waarin ze ongewenste neerslag en kleur veroorzaken.

Bekijk onze installaties voor verwijdering van Ijzer en Mangaan.

Ontijzering

Ontijzering is gebaseerd op bezinking van opgelost ijzer (Fe 2+) in zijn ge-oxideerde vorm (Fe 3+), als Fe(OH) 3 of Fe 2O 3.

Verwijdering van ijzer via fysisch-chemische weg behelst oxidative van ijzer met lucht, gevolgd door zandfiltratie. Maar ontijzering kan op verschillende manieren worden gedaan:

Oxidatie + zandfiltratie
(fysisch-chemische weg)
Voor water met pH > 7 met laag redoxpotentiaal, met lage ijzerconcentratie (< 3mg/L)
Oxidatie + zandfiltratie + MnO2 filter Voor hogere ijzer en/of mangaanconcentratie.
Oxidatie + Green sand
Efficiënter dan zandfiltratie maar vereist  KMnO4 regeneratie
Oxidatie + Kalksteen Voor zuur water met laag redoxpotentiaal. De behandeling met kalksteen verhoogt de pH van aggresief water door CO2 te binden
Ionenwisseling

Aanbevolen voor continue processen met weinig ijzer. Niet afhankelijk van pH.

Oxidatie kan met verschillende chemicaliën worden uitgevoerd zoals chloor en ozon, maar wordt meestal gedaan met geperste lucht.

Complex gebonden ijzer als mangaan, bijvoorbeeld gebonden aan humuszuur, kan zeer moeilijk te verwijderen zijn. In dit geval kan oxidatie met ozon een mogelijkheid zijn.

Verwijdering van Mangaan

Als alleen mangaan verwijderd hoeft te worden, kan mangaandioxide worden gebuikt als adsorptiemiddel volgens de onderstaande vergelijking:

Mn + MnO2 (s) --> 2 MnO (s)

Mangaanoxides worden dan geadsorbeerd op MnO2 korrels. Als alle MnO2 is verbruikt, kan het worden geregenereerd met natriumhypochloride.

Mangaanverwijdering volgens fysisch-chemische methode (aëratie en zandfiltratie) kan ook worden toegepast maar de snelheid waarmee mangaan oxideert is laag bij pH< 9.

Bekijk onze installaties voor ontijzering

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved