Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Afvalwater behandeling

Biologische afvalwater zuivering

Biologische zuiveringsprocessen zijn in de eerste plaats ontworpen voor de verwijdering van opgeloste en gesuspendeerde organische stoffen uit afvalwater. De omstandigheden worden geoptimaliseerd om groei van de micro-organismen te bevorderen die de organische stoffen als substraat gebruiken.

Biologische afvalwater zuivering kan ook andere bestanddelen inclusief gesuspendeerde vaste delen, stikstof, fosfaat, zware metalen en xenobiotica verwijderen.

In het algemeen is biologische afvalwater zuivering de meest efficiënte en financieel aantrekkelijke manier om afvalwater te zuiveren van organische bestanddelen.


Membraan bioreactoren
De Membraan bioreactor ofwel MBR is gebaseerd op een conventioneel afvalwater proces, maar de afscheiding van micro-organismen geschiedt door filtratie met membranen.

offshore mbr containerized

Crossflow MBR systeem voor toepassing in de offshore

Het MBBR systeem is een silb op drager systeem, waarbij de drager vrij in de bioreactor zweeft.
Deze zuiveringsmethode is toepasbaar als de “bulk” van de vuilvracht verwijderd dient te worden (als kostenreductie) of bij minder strenge lozingseisen. Via deze methode is het mogelijk een goed verwijderingsrendement te behalen met lage investeringskosten.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved