Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

TDS en electrische geleiding ( EC )

TDS - Electrische Geleiding

Met onderstaande tabel kan van een watersamenstelling de TDS, de kation en anionsamenstelling worden bepaald. Kijk onderaan deze website voor uitleg.

waarde & eenheid iongewicht lading in mmol/l in mg/l in meq
Cl-
NO2-
NO3-
F-
HCO3-
CO32-
SO42-
H2PO4-
Na+
K+
NH4+
Mg2+
Ca2+
Fe2+
Mn2+
Al3+

TDS in ppm

anionensom
kationensom
Verschil in anionen-som en kationen-som: = % t.o.v totaal aantal ionen
Bij meer dan 10% moeten de ingevulde waarden gecontroleerd worden!

TDS en electrische geleiding

TDS en electrische geleiding hebben veel met elkaar te maken, hoe meet zouten er in water zitten opgelost, hoe meer geleiding er al zijn. TDS staat voor Total Disolved Solids, oftewel totaal opgeloste stoffen. De meeste stoffen die na het zandfilter nog in het water zitten zijn uiteengevallen in ionen. Natrium chloride zal in water voorkomen als Na+ en Cl-. Zuiver water, water dat alleen maar H2O bevat en geen zouten of mineralen, heeft een zeer lage geleiding. Hoe meer zouten er worden opgelost hoe beter het water electriciteit zal geleiden. Ook de temperatuur is van invloed op de geleiding, de geleidbaarheid neemt per graad Celcius met 2 a 3 procent toe.

Conversie van geleiding naar opgeloste stoffen

Als we van een watermonster de TDS en de geleiding bepalen is komt daar het volgende verband uit:

+ 500 ppm staat gelijk aan 1000 μS / cm oftewel 1 EC

Dit is gemeten met een algemene TDS meter, in de tuinbouw wordt vaak gebruik gemaakt van een NPK meter, deze meter meet vooral de N, P en K concentraties. Mocht er nu gemeten worden met een NPK meter geldt het volgende verband:

+ 700 ppm staat gelijk aan 1000 μS / cm oftewel 1 EC

Er zijn meerdere manieren om de EC te bepalen, er kan gebruik worden gemaakt van een ionspecifiek geleidings coefficient. Deze is in tabellen boeken te vinden, hiervoor moet wel de exacte watersamenstelling bekend zijn. Alle aanwezige ionen leveren hun bijdrage aan de geleiding. Zo’n tabel is bijvoorbeeld te vinden in “Handbook of Chemistry and physics” 76th edition, blz 5-90.

Aangezien de geleiding temperatuurs afhankelijk is, is het moeilijk om deze met een internet aplicatie te bepalen. Mocht u van uw monster toch willen weten water de exacte samenstellingen is en wat de geleidbaarheid is kun u contact opnemen met Lenntech.

EC van Leidingwater in Nederland

Lenntech heeft ook een website waar u meer infomatie kan vinden over de samenstelling van leiding water in Nederland. Hier wordt ook de geleiding gegeven in mS/m, om dit om te rekenen naar EC (mS/cm) kun je gebruik maken van de volgende formule:

EC = (mS/m) / 100

De waarden van het leidingwater in Nederland liggen tussen 30 en 70 mS/m, in EC is dat tussen 0,3 en 0,7.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved