Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Volume omreken programma

 

significantie:

metrisch metrisch (liters) US & GB
kubieke millimeter hectoliter kubieke inch
kubieke centimeter liter kubieke feet
kubieke decimeter deciliter kubieke yard
kubieke meter centiliter gallons (US Liquid)
milliliter imperial gallons (GB)
Reken de eenheden om van het Amerikaanse mertische stelsel en Britse metrische systeem naar de standaard metrische systeem (SI stelsel)

Hier vind je enkele lichamen, waarvan de inhoud kan worden uitgerekend. Dit zijn de piramide, afgeknotte piramide, rechte cirkelcilinder, holle cirkelcilinder (buis), rechte cirkelkegel, afgeknotte cirkelkegel, bol en het bolsegment. Je moet consequent zijn met de maten, dus als je bijvoorbeeld het volume in meters wilt hebben, moet je alle maten in meters of afgeleide van meters (m2) invullen. Als je het niet doet, dan klopt de berekening niet.

Inhoud van enkele lichamen:

Piramide
grondvlak (A)
hoogte (h)


Volume
Afgeknotte piramide
grondvlak (Ag)
eindvlak (Ab)
hoogte (h)

Volume
Rechte cirkelcilinder
straal grondvlak (r)
hoogte (h)


Volume
Holle cirkelcilinder (buis)
inwendige straal (r)
uitwendige straal (R)
hoogte (h)

Volume
Rechte cirkelkegel
straal grondvlak (r)
hoogte (h)


Volume
Afgeknotte cirkelkegel
straal grondvlak (r)
straal bovenvlak (R)
hoogte (h)

Volume
Bol
straal (r)Volume
Bolsegment
pijl (p)
straal grondvlak (r)


Volume
Vat
middellijn (D)
bodemmiddellijn (d)
hoogte (h)

Volume

Definitie:

Volume is een afgeleide van lengte. Het spreekt dus voor zich dat de eenheid van de oppervlakte (V) is afgeleid uit de eenheid van de lengte. Omdat de eenheid van lengte de meter (m) is en het volume m · m · m is, is de eenheid van volume m3.
bron: http://www.nmi.nl/nederlands/about_metrology/quantities_and_units/some_important_derived_units.htm
bron: http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html

Engeland:

Lange tijd heeft Engeland haar eigen metrische systeem gehandhaafd. Deze bestond uit feet, yards, inches, miles etc. voor lengtematen. Voor volumes werden net als bij het SI de eenheden met elkaar vermenigvuldigd, zoals yd · yd· yd. De eenheid in het engelse systeem is dus bijvoorbeeld yd3. De engelse gebruikte meestal gallons, ook wel imperial gallons genoemd. In 1985 gingen de Engelsen officieel over op de standaardsysteem. Dit is te zien in de The Weights and Measures Act 1985 (Metrication) (Amendment) Order 1994.

Verenigde Staten:

De Verenigde Staten hebben lange tijd het Engelse metrische systeem gehandhaafd. Er bestaat echter een verschil tussen de Amerikaanse gallon en de imperial gallon. Het verschil is klein, maar bestaat. De Amerikanen gebruiken het vaakst de vierkante yard ed. Onder druk van de commercie is de VS in 1988 overgegaan op de SI. Dit is vastgesteld in Omnibus Trade and Competitiveness Act Of 1988. Meer hierover is te zien in The United States and The Metric System.

Geschiedenis van SI:

De SI staat voor Système International d'Unités. Tegenwoordig is het het standaard metrisch systeem. De SI is oorspronkelijk in Frankrijk bedacht. In 1790 kreeg de Franse Academy van Wetenschap de opdracht van het Nationaal Assemblee om een nieuw eenheid van standaarden voor de hele wereld te ontwerpen. Er werd besloten dat het systeem over de volgende voorwaardes moet voldoen:

  1. Het systeem moest bestaan uit eenheden gebaseerd op natuurconstanten
  2. alle eenheden behalve de basiseenheden moeten afgeleid worden uit de basiseenheden
  3. vermenigvuldigingen van de eenheden gebeuren in tienvouden (decimalen)

Pas in 1875 begon de wereld interesse te tonen in de Franse ontwikkeling. Doordat er steeds meer landen interesse kregen in het Franse systeem werd het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) opgericht, tegenwoordig: Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Pas in 1960 op het elfde CGPM kreeg het systeem officieel de naam Système International d'Unité. Zie verder op http://physics.nist.gov/cuu/Units/history.html of op de officiële site van BIPM: http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si-history.html.

Officiële instanties:

De instantie in Nederland die de eenheden beheert, is het Nederlands Meetinstituut (NMi).
De officiële instantie van de wereldstandaarden van meten is Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM).
De officiële instantie in de VS is de National Institute of Standards & Technology (NIST).
De Engelse instantie voor meetstandaarden is de National Physical laboratory (NPL)

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.

 

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved