Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Temperatuur convertor

oC (Celsius) K (Kelvin) oF (Fahrenheit)

Kies aantal decimalen:

Met deze calculator kan de temperatuur worden omgerekend van en naar graden Celsius, Kelvin en Fahrenheit.

Bereken hier de gevoelstemperatuur!

Definitie van temperatuur:

Warmtestroom tussen twee voorwerpen.

Definitie van de thermodynamische temperatuur:

De Kelvin, eenheid van thermodynamische temperatuur, is het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water (13de CGPM (1967), Rés. 4).
Bron: http://www.nmi.nl/nederlands/about_metrology/definition_of_the_basic_units.htm
Bron: http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html

In de 13e CGPM in 1967 werd besloten dat de eenheid van temperatuur de Kelvin werd, en niet de 'graden Kelvin'. Het tripelpunt van water ligt bij 273,16 K, wat overeenkomt met 0,01 oC (graden Celsius).

Definitie van Celsius:

De Celsiusschaal is gedefinieerd door de volgende twee punten:

  1. Het trippelpunt van water werd gedefinieerd als 0.01 oC.
  2. Een graad Celsius komt overeen met de verandering van temperatuur met een graad op de ideale gasschaal.

Het tripelpunt is een theoretisch punt waar de drie fasen van een materie (bijv. water) bij elkaar komen. Dit houdt dus in dat het in vloeibare, vaste en gastoestand van een materie tegelijk voorkomen. Dit komt praktisch niet voor.

Geschiedenis van temperatuurmeten:

Het idee om temperaturen (warmte) te meten bestaat al heel lang. Een van de eersten die een temperatuurschaal wilde maken was Galen (omstreeks 170). Hij had een verdeling van 4 graden bij warmte en 4 graden bij kou. De vroegere meetinstrumenten voor temperatuur werden thermoscoop genoemd. In 1610 kwam Galileo met het idee om wijn te gebruiken in thermoscopen in plaats van lucht. Pas in 1724 kwam Gabriel Fahrenhet met het medium kwik in de thermoscopen. Het voordeel van kwik is dat de thermische expansie groot is en vrijwel homogeen. Ook kleeft kwik niet aan het glas van de thermoscoop en blijft het in de vloeibare fase bij een grote bereik van temperaturen. Kwik is ook makkelijk af te lezen.

Huidige temperatuurschalen:

huidige temperatuurschalen gaan uit van twee punten: vanaf wanneer water begint te vriezen en wanneer het begint te koken. Tussen die twee temperaturen wordt er een schaalverdeling gemaakt. De twee bekendste schaalverdelingen zijn de Celsius schaalverdeling (bedacht door Anders Celsius) en de Fahrenheit schaalverdeling (bedacht door Gabriel Fahrenheit). De Fahrenheit is zo gedefinieerd dat het smeltpunt van ijs bij 32 graden Fahrenheit ligt en het kookpunt van water bij 212 graden Fahrenheit. Dit betekent dat er tussen het vriespunt en kookpunt van water 180 verdelingen mogelijk zijn. Fahrenheit kwam met zijn schaalverdeling in 1724.

Een andere schaalverdeling is die van Celsius. Deze gaat ervan uit dat het vriespunt van water bij 0 graden (centigraden) ligt en het kookpunt van water bij 100 graden (centigraden) ligt. Deze bestaat dus uit 100 schaalverdelingen, wat ook een centiverdeling wordt genoemd. In 1948 werd het gebruik van centigraden komen te vervallen en werd de graden Celsius (oC) geïntroduceerd. De Celsiusschaal werd gedefinieerd door de volgende twee punten:

  1. Het trippelpunt van water werd gedefinieerd als 0.01 oC.
  2. een graad Celsius komt overeen met de verandering van temperatuur met een graad op de ideale gasschaal.

Op de Celsiusschaal komt het kookpunt van water bij een druk van 1 atmosfeer (760 mmHg) overeen met
99.975 oC. Bij de centischaal was dat 100.

SI temperatuurverdeling:

temperatuur heeft te maken met de kinetisch energie van van molekulen. De kinetisch energie van moleculen die verandert naarmate de temperatuur verandert, dwz: wanneer de warmte toe- of afneemt. Temperatuur is gedefinieerd als warmtestroom tussen twee voorwerpen. De fundamentele temperatuurschaal is die van de Kelvin. De temperatuurschaal van Kelvin hangt af van het absolute nulpunt. Dit is het punt waarop de moleculen niet meer bewegen, en dus geen warmte afstaan. Dit is geldig voor alle moleculen. Het absolute nulpunt ligt bij 0 K, oftewel -273.15 oC. De verdere gradenverdeling (schaalverdeling) is hetzelfde als die van Celsius).

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen.

 

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved