Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Lengte omrekenen

 

metrisch

 

GB & USA

ångstrom

inch

nanometer

feet

micrometer

yard

milimeter

zee-mijl

centimeter

mijl
decimeter

significantie:

meter

 

hectometer

 

kilometer

 


Gebruik bovenstaande om de eenheid van lengte om te rekenen. Als er bijvoorbeeld een meter wordt ingevuld, kan afgelezen worden hoeveel kilometer, inch, yard of mijl dit is.

Definitie van lengte:

De definitie van de meter is: de meter is de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van
(1/299 792 458) seconde
(17de CGPM (1983), Rés. 1)
Bron: http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html

De meter die is dus gedefinieerd als de afstand die een deeltje licht aflegt in 299 792 458 s-1. Dat betekent dat wanneer je het licht in vacuüm (=luchtledig) een seconde volgt, en vervolgens de afstand meet die het licht in die seconde afgelegd heeft, het exact 299 792 458 meter is. Dat is best handig, omdat je daarmee de meter gedefinieerd hebt aan de hand van een constante waarde uit de natuur, namelijk de lichtconstante (de snelheid van het licht), die 299 792 458 m/s bedraagt. De overige afgeleide metrische eenheden zijn vervolgens een factor 10 vermeerderd of verminderd. Deze worden voorvoegsels genoemd. Een voorvoegsel mag niet in combinatie met een ander voorvoegsel gebruikt worden (bijvoorbeeld: een decicentiemeter mag niet, wel mag je micrometer zeggen). Let wel op: een ångstrom is geen voorvoegsel, maar wel een factor 10 kleiner dan een nanometer. De ångstrom wordt alleen gebruikt in afstanden. Zie de voorvoegsels in de tabel.

De vroegere definities van meter:

De definitie uit 1791 van de meter luidt: tien miljoenste van de lengte van de meridiaan van de aarde langs een kwadrant. Een kwadrant is een kwart van de oppervlakte/lengte van de aarde. Dit was echter niet nauwkeurig genoeg, dus werd er een nieuwe definitie bedacht.

De definitie van 1889 van de meter is gebaseerd op een kunststuk van internationale prototype platinum-iridium. Deze heeft de grootte van een meter.

De definitie van 1960 is gebaseerd op de golflengte van krypton-86 straal.

Sinds 1983 is de definitie zoals boven weergegeven.

Engeland:

Lange tijd heeft Engeland haar eigen metrische systeem gehandhaafd. Deze bestond uit feet, yards, inches, miles etc. Het komt erop neer dat een leage een derde van een mijl is, een inch is 12 line e 0,25 hand, 12 inch = 3 feet = 1 yard. In 1985 gingen de Engelsen officieel over op de standaardsysteem. Dit is te zien in de The Weights and Measures Act 1985 (Metrication) (Amendment) Order 1994.

Verenigde Staten:

De Verenigde Staten hebben lange tijd het Engelse metrische systeem gehandhaafd. onder druk van de commercie is de VS in 1988 overgegaan op de SI. Dit is vastgesteld in Omnibus Trade and Competitiveness Act Of 1988. Meer hierover is te zien in The United States and The Metric System.

Geschiedenis van SI:

De SI staat voor Système International d'Unités. Tegenwoordig is het het standaard metrisch systeem. De SI is oorspronkelijk in Frankrijk bedacht. In 1790 kreeg de Franse Academy van Wetenschap de opdracht van het Nationaal Assemblee om een nieuw eenheid van standaarden voor de hele wereld te ontwerpen. Er werd besloten dat het systeem over de volgende voorwaardes moet voldoen:

  1. Het systeem moest bestaan uit eenheden gebaseerd op natuurconstanten
  2. alle eenheden behalve de basiseenheden moeten afgeleid worden uit de basiseenheden
  3. vermenigvuldigingen van de eenheden gebeuren in tienvouden (decimalen)

Pas in 1875 begon de wereld interesse te tonen in de Franse ontwikkeling. Doordat er steeds meer landen interesse kregen in het Franse systeem werd het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) opgericht, tegenwoordig: Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Pas in 1960 op het elfde CGPM kreeg het systeem officieel de naam Système International d'Unité. Zie verder op http://physics.nist.gov/cuu/Units/history.html of op de officiële site van BIPM: http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si-history.html.

Officiële instanties:

De instantie in Nederland die de eenheden beheerd is de Nederlands Meetinstituut (NMi).
De officiële instantie van de wereldstandaarden van meten is Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM).
De officiële instantie in de VS is de National Institute of Standards & Technology (NIST).
De Engelse instantie voor meetstandaarden is de National Physical laboratory (NPL)

Zie ook:
De officiële instantie in Engeland is de National Weights and Measures Laboratory (NWML).

Lenntech BV houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele reken of programeerfouten in bovenstaande presentatie. Voor op- of aanmerkingen graag contact met ons opnemen. 

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved