Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Centrifugatie

Centrifugatie is een scheidingsproces waarbij de centrifugale kracht wordt gebruikt om de versnelde bezinking van deeltjes in een vloeistof/vaste stoffen-mengsel te bevorderen. Er zijn twee fasen te onderscheiden in het vat tijdens de centrifugatie :

Het sediment

Heeft doorgaans geen uniforme structuur.

Hieronder staat een voorbeeld van een sedimentlaag:

Het centrifugaat of centraat is de bovendrijvende vloeistof.

Dit is meestal helder, maar soms troebel, als gevolg van de aanwezigheid van zeer fijne colloïdale deeltjes die niet meteen bezonken zijn. Daarnaast kan het centrifugaat ook verschillende fasen bevatten, als de vloeistof stoffen met verschillende dichtheden bevat, zoals oliën.

TOEPASSING IN DE WATERBEHANDELING

Bron: Water treatment Handbook Degrémont

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved