Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Coagulatie-Vlokvorming

De opeenhopingsetappes

Coagulanten en flocculanten

Reagens

Watermengsels worden doorgaans in drie categoriën onderverdeeld: gesuspendeerde vaste stoffen, colloïdale deeltjes (minder dan 1 micron) en opgeloste stoffen (minder dan een paar nanometer).

De coagulatie-vlokvormingsporcessen vergemakkelijken de verwijdering van SS en colloïdale deeltjes. Het wordt gebruikt als laatste stap in de vaste stoffen-vloeistofscheiding: bezinken, flotatie of filtratie.

Coagulatie is het destabiliseren van colloïdale deeltjes door het toevoegen van een chemische reagens die coagulant wordt genoemd.

Vlokvorming is de opeenhoping van gedestabiliseerde deeltjes in kleine vlokjes en daarna in grotere vlokken, die kunnen bezinken. De toevoeging van een andere reagens die flocculant(hulpmiddel) wordt genoemd, kan de vlokvorming bevorderen.

De factoren, die het coagulation-vlokvormingsproces bevorderen, zijn de snelheidsgradiënt, tijd en de pH. De tijd en de snelheidsgradiënt zijn belangrijk om de kans dat de deeltjes samenkomen te vergroten. Bovendien is de pH een belangrijke factor bij de verwijdering van colloïden.

Resource: Water treatment Handbook Degrémont

Zie voor meer informatie over water onze uitgebreide Waterbegrippenlijst

Zie voor een overzicht van alle onderwerpen op het gebied van water onze Water FAQ's

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved