Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Fecale bacteriën

Fecale colibacteriën en streptococcen

Fecale colibacteriën

Colibacteriën zijn een groep van relatief ongevaarlijke micro-organismen, die in grote getale in de darmen van warmbloedige dieren en de mens aanwezig zijn. Ze hebben een functie tijdens de vertering van voedsel.
De fecale colibacteriën (enterobacteriaceae) vormen een subgroep van de colibacteriën. Escherichia coli (E. coli) is de bekendste soort van deze groep. De fecale colibacteriën worden onderscheiden van de andere soorten colibacteriën, doordat zij het vermogen bezitten om bij verhoogde temperaturen te groeien en omdat ze zich alleen bevinden in de uitwerpselen van warm-bloedige dieren en de mens.

Een voedingsbodem met kve colibacteriën

Wanneer fecale colibacteriën in aquatische milieus worden aangetoond, geeft dat aan dat het water is verontreinigd met de uitwerpselen (of: mest) van dieren of mensen. Dit duidt dan vervolgens aan, dat het water waarschijnlijk verontreinigd is met pathogene bacteriën en virussen of andere ziekteverwekkers, die in uitwerpselen voorkomen. Deze micro-organismen hebben het vermogen om ziektes te introduceren in mensen, die in het water zwemmen waar ze voorkomen. Ze veroorzaken onder andere koorts, darmontsteking en hepatitis A.
De aanwezigheid van fecale colibacteriën is daarom een indicator, dat water een potentieel gezondheidsrisico bevat voor mensen die erin zwemmen. Ze komen vaak in het water terecht bij riooloverstorten en via menselijk en dierlijk afval.

Om de hoeveelheid colibacteriën in het water te bepalen wordt het water eerst gefiltreerd door een membraan. De koloniën aanwezige bacteriën blijven dan op het membraan achter en kunnen vervolgens in het laboratorium worden geteld. Iedere cel ontwikkelt zich tot een kolonie vormende eenheid (kve), die kunnen worden geteld.
Voor fecale bacteriën zijn door de overheid normen opgesteld. De criteria voor zwemwater liggen beneden 200 kve fecale colibacteriën/ 100 ml.

Fecale streptococcen

Streptococcen wil zeggen een groep micro-organismen, die in het maag-darmkanaal van warmbloedige dieren en de mens aanwezig zijn. Veel soorten streptococcen zijn ziekteverwekkers. Ze veroorzaken onder andere bacteriële longontsteking, middenoorontsteking en bacteriële meningitis. Fecale streptococcen (enterococcen) zijn een subgroep van het geslacht streptococcus. Fecale streptococcen zijn micro-organismen die voorkomen in het maag-darmkanaal van dieren en mensen. Ze onderscheiden zich door hun grotere weerstandigheid.

Fecale streptococcen

Omdat deze fecale streptococcen veel voorkomen in menselijke en dierlijke uitwerpselen, worden zij net als de fecale colibacteriën veel gebruikt als indicator voor waterverontreiniging. De aanwezigheid van fecale streptococcen duidt erop, dat mogelijk fecale pathogenen (ziekteverwekkende micro-organismen) in het water voorkomen.

Fecale streptococcen bezitten een aantal eigenschappen, waardoor zij worden onderscheiden van de fecale colibacteriën:

- Zijn minder specifiek voor het aantonen van pathogenen uit uitwerpselen, omdat ze als gevolg van grotere weerstand in kleine aantallen op andere plaatsen dan het maag-darmkanaal kunnen voorkomen
- Zijn meer geschikt voor bepalingen met voedsel dan voor bepalingen met (oppervlakte)water
- In lagere aantallen in uitwerpselen aanwezig dan coliformen
- Altijd of bijna altijd in de uitwerpselen van mensen en dieren aan te treffen; coliformen zijn soms afwezig
- Bezitten grotere weerstand tegen veranderende omstandigheden

Voor zwemwater is nog geen norm vastgesteld voor het aantal KVE streptococcen. De streefwaarde is minder dan 100 kve/ 100 ml.

Fecale colibacteriën en fecale streptococcen zijn beide parameters, die aanduiden of de ANWB een Blauwe Vlag voor schoon zwemwater kan uitreiken.

Fecale coliformen en streptococcen worden wel gebruikt bij bepaling van waterkwaliteit van de Noordzee

Lees nu het nieuwe artikel over onderzoek naar de veiligheid van Nederlands drinkwater

Bronnen:
Omegam laboratoria www.omegam.nl
Agr. België www.agr.kuleuven.ac.be
Faecal coliforms water quality information www.state.ky.us

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved