Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Tijdelijke en blijvende hardheid

Tijdelijke en blijvende hardheid

Waterkoker

Er zijn in totaal drie verschillende soorten hardheid: tijdelijke, blijvende en totale hardheid. Onder tijdelijke hardheid vallen de stoffen die na het koken van het water verdwenen zijn. Hier valt het bicarbonaat gedeelte onder van calciumbicarbonaat en magnesiumbicarbonaat ( Ca(HCO3)2 & Mg(HCO3)2 ).
De magnesium ionen en calcium ionen die na het koken van water nog aanwezig zijn vallen onder de blijvende hardheid.
De totale hardheid is de som van de tijdelijke en de blijvende hardheid.

Tijdelijke hardheidszouten:

  • Ca(HCO3)2
  • Mg(HCO3)2

Blijvende hardheidszouten:

  • CaSO4
  • MgSO4
  • CaCl2
  • SiO2

De hierboven genoemde zouten zijn de meest voorkomende hardheidsvormers, er zijn ook nog andere stoffen die hardheid kunnen veroorzaken.

Eenheid en notatie

De eenheid van hardheid in Nederland is duitse graden hardheid (°D). 1°D komt overeen met 10 mg CaO/l. In de rest van de wereld komen andere notaties voor: franse graden hardheid (°F), engelse graden hardheid (°E), milliequivalent per liter (mval/l). Om van de ene eenheid om naar de andere eenheid te gaan heeft Lenntech een omreken calculator gemaakt.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved