Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Behandeling van ketelvoedingswater

De behandeling van ketelvoedingswater

De behandeling van ketelwater wordt hoofdzakelijk gedaan om:

  • Corrosie te minimaliseren

  • Afzettingen te voorkomen

  • Opkokers te verhinderen

In de volgende tabel vind U de belangrijkste specificaties waaraan ketelvoedings water aan moet voldoen:

Werkdruk

<10 bar

10-25

25-40

40-60

60-100

pH

>8.5

>8.5

>8.5

>8.5

>8.5

Hardheid ºD

<0.28

<0.12

<0.06

<0.03

<0.02

O2 (μg/l)

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Cl-(μg/l)

<1000

<600

<300

<100

<80

PO43- (μg/l)

30-100

30-100

20-80

10-60

5-30

SiO2 (μg/l)

<200

<150

<80

<15

<5

TDS (μg/l)

<5000

<3000

<1500

<500

<150

TDS = Total dissolved solids; totaal opgeloste stoffen (μg/l)

Specificaties van water voor ketelvoedingswater

Corrosie minimaliseren

Een van de belangrijkste redenen van corrosie is de aanwezigheid van zuurstof. De zuurstof wordt in de meeste gevallen verwijderd d.m.v. thermische ontgassing (fysische ontgassing). Door verhoging van de temperatuur neemt de oplosbaarheid van gassen in water af. Het ontgassen van water kan plaatsvinden bij vacuüm of overdruk. Ook de hoeveelheid Cl- heeft invloed op de corrosie. Lenntech heeft ook een chemische manier om de zuurstof in het water te binden waardoor het water minder corrosief is.

Afzettingen voorkomen

De afzettingen wordt veroorzaakt door de hardheidszouten (Mg2+ en Ca2+) die bij temperatuurs verhogingen neerslaan. In de tabel is maximale hoeveelheid Mg2+ en Ca2+ te vinden onder hardheid. Deze afzettingen zorgen voor vermindering van de geleiding van warmte. Hierdoor vermindert het rendement van de ketel. Dit kan voorkomen worden door het water eerst te onthardenmet een waterontharder.

Opkokers verhinderen

Onder bepaalde condities kan ketelwater opschuimen en dat levert de volgende problemen op:

  • Productie van natte stoom waardoor ook ‘vuil’ ketelwater de leidingen ingaat
  • Warmteoverdracht tussen schuim en verwarmend oppervlakte is minder effectief dan overdracht tussen water en verwarmend oppervlakte, dat levert een lager rendement van de ketel op

Oorzaken van opkokers:

  • te hoog waterpeil
  • de werkdruk is lager dan de ontwerpdruk
  • schuimvormende stoffen in het ketelwater bijv. te veel zouten in het water

Deze problemen zijn op te lossen door de waterpeil te verlagen of door het ketel water te behandelen met een anti-schuim middel. Zorg er ook altijd voor dat de totale hoeveelheid opgeloste stoffen onder het TDS blijft.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved