Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Luchtvervuiling

Afkortingen

MAC

Maximum Aanvaardbaar Concentratie. Dit is een drinkwaternorm met betrekking tot de gezondheid van Ontario, dat wordt vastgelegd voor verontreinigende stoffen die ongunstige gevolgen hebben voor de gezondheid boven een bepaald concentratie. De hoeveelheid tijd behorend bij de MAC-waarde kan zonder gevolgen aan de gezondheid worden overschreden afhangend van de aard en concentratie van de parameter.

PEL (TWA)

Permissible Exposure Limit. Het is de maximumwaarde of concentratie van een chemisch product waaraan een arbeider onder de OSHA (Ocupational Health and Safety Administration) regelementen kan worden blootgesteld.

PEL’s kunnen op twee verschillende manieren worden gedefinieërd die besproken zijn in de OSHA regelement aangaande luchtverontreinigende stoffen, 1910.1000:

§ De ceilingwaarde – nooit mag de blootstellings grens worden overschreden. Soms aangeduid met de letter C.

§ 8 uur Time Weighted Averages(TWA) - een gemiddelde waarde van blootstelling over een 8 uur werkverschuiving.
De niveau's TWA zijn meestal lager dan de ceilingwaarden. Aldus, kan een arbeider blootgesteld worden aan een niveau hoger dan TWA voor een deel van de dag (maar nog lager dan de ceilingwaarde) zolang hij blootgesteld wordt aan niveau’s onder TWA voor de rest van de dag.

STEL

Short Term Exposure Limit. Het wordt bepaald door ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) als concentratiewaarde waarbij arbeiders onophoudelijk voor een korte tijdspanne kunnen worden blootgesteld zonder het lijden aan:

§ Irritatie

§ Chronische of onomkeerbare weefselschade

§ Narcose van voldoende graad om de waarschijnlijkheid van verwonding te verhogen, schaadt zelf-redding of vermindert het materieel de werkefficiency.

STEL'S worden slechts over het algemeen gebruikt wanneer giftige gevolgen zijn gerapporteerd van hoge scherpe blootstellingen (op korte termijn) bij mensen of dieren. Een STEL is geen afzonderlijke onafhankelijke blootstellingsgrens, maar vult time-weighted gemiddelde grenzen aan waar er herkenbare acute effecten zijn van een substanties waarvan de giftige gevolgen chronisch(op lange termijn) van aard zijn.

Bijvoorbeeld, kan men niet zijn blootgesteld aan een STEL-concentratie als de TLV-TWA (time weighted average voor een 8 uurverschuiving; zie de Permissible Exposure Limit (PEL)) wordt overschreden. De arbeiders kunnen aan een maximum van vier periodes STEL per de 8 uurverschuiving worden blootgesteld, met minstens 60 minuten tussen blootstellingsperiodes.

TLV

De Threshold Limit Values (TLV) zijn richtlijnen (niet normen) die de American Conference of Governmental industrial Hygienists, Inc (ACGIH) om industriële hygiënisten te helpen, bij het nemen van besluiten betreffende veilige blootstelling niveau’s aan diverse gevaren die in de werkplaats worden plaats vinden.

Een TLV® geeft een blootstellingsniveau aan dat de arbeider kan ervaren zonder risico op een ziekte of verwonding. TLV’s® zijn geen kwantitatieve ramingen van risico op verschillende blootstellingsniveaus of langs verschillende routes van blootstelling.

Sommige definities werden genomen uit MSDS Hyperglossary (HTTP://www.ilpi.com/msds/ref/).

Voor meer informatie zie website:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved