Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Mineralen

Mineralen

Wat is een mineraal?
Een mineraal is een van nature voorkomende anorganische substantie, die vaak gekarakteriseerd wordt door een exacte kristalstructuur. De chemische structuur (atoomopbouw) kan exact zijn of binnen bepaalde grenzen variëren. Elementen die van nature voorkomen, kunnen ook mineralen genoemd worden.

Alle mineralen behoren tot een bepaalde groep. Deze geklassificeerde groepen hebben namen als: Elementen, Sulfides, Oxides, Halides, Carbonaten, Nitraten, Boraten, Sulfaten, Chromaten, Fosfaten, Arsenaten, Vanadaten, Tungstaten, Molybdaten en Silicaten. Een aantal van deze groepen hebben subcategoriën.
Alle mineralen horen bij verschillende kristalstructuurgroepen, die ingedeeld zijn naar de manier waarop de atomen van een mineraal gerangschikt zijn. Mineralen hebben ook onderscheidende eigenschappen zoals kleur, hardheid, kristalgewoonte, specifieke zwaartekracht, glans, breuk en vastheid. Binnen een mineraalsoort kunnen deze eigenschappen enigszins verschillen. Veel mineralen hebben bepaalde eigenschappen die hen duidelijk onderscheiden van andere mineralen, omdat zij deze eigenschappen niet hebben. Hierbij kan men denken aan fluorescentie en radioactiviteit.

Mineralen zijn een economisch handelsartikel. Ze worden gedolven omdat ze bijvoorbeeld een kostbare stof bevatten of een bij zondere eigenschap hebben. Andere mineralen worden gedolven omdat ze zo mooi of zeldzaam zijn. Er zijn ongeveer 3000 verschillende typen mineralen. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt.

Eigenschappen van mineralen
Mineraalsplijting
Als je grof gemalen keukenzout van dichtbij bekijkt (met bijvoorbeeld met een vergrootglas) kun je goed zien dat de korrels puntig of hoekig of vierkant van vorm zijn. Als je het zout dan tot een fijn poeder vermaalt en dit bestudeert, zie je dat iedere korrel zout nog steeds dezelfde structuur heeft alleen een stuk kleiner dan eerst. Dit kenmerk dat alle mineralen hebben heet Splijting. Door deze splijting kun je mineralen breken en vermalen tot kleinere stukken terwijl hun geometriche vorm intact blijft. De splijting heet dan uitmuntend, goed, onduidelijk of geen. Sommige mineralen zoals Opaal, hebben helemaal geen splijtnig. Dit betekent dat deze mineralen een andere kristalstructuur aannemen terwijl je ze vergruisd, of dat ze helemaal geen kristalvorm hebben. Dergelijke mineralen komen zelden voor.

Elementaire cellen
Als we keukenzout steeds verder vergruizen, komen we uiteindelijk terecht bij het allerkleinste zoutdeeltje wat er bestaat. Dit heet elementaire cel (de kleinst mogelijke eenheid) en heeft dezelfde vorm als het oorspronkelijke zout.

Kristalrooster
De kenmerkende vorm van mineralen wordt veroorzaakt doordat de atomen waaruit ze zijn opgebouwd, in dezelfde, kenmerkende vorm zijn gerangschikt. Stoffen met zo'n telkens herhaalde roosterstructuur worden kristallen genoemd. Op een paar uitzonderingen na (zoals Opaal) heeft ieder mineraal een kristalrooster en bepaalde kenmerken die uniek zijn voor zijn eigen kristalstructuur. Helaas is niet ieder kristalstelsel zo eenvoudig als dat van keukenzout. Sommige stelsels zijn zo ingewikkeld dat ze met behulp van röntgenstralen kunnen worden ontrafeld.

Kijk voor de scheikundige formules en meer info over mineralen op: http://www.minerant.org/mindata/formule.html
Bronnen:
http://www.minerals.net/resource/what_is_.htm

http://home.hetnet.nl/~tcjbronckers/watzijnkristalstelsels.htm

Celestien

Beryl

Fluoriet

Labradoriet

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved