Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Schadelijke stoffen - ozon

Effecten van ozon

Ozon is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer. Het vormt een beschermende ozonlaag om de aarde, waardoor UV-straling geen schadelijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid en de ecosystemen op aarde.

Ozon kan in hoge concentraties giftig zijn. Bij inademing kan men ziek worden. Ozon veroorzaakt smog, dat de longen en slijmvliezen van mensen aan kan tasten. Ook beïnvloed het de groei van planten en landbouwgewassen. Deze worden bovendien kwetsbaarder en zullen sneller reageren op veranderingen in hun omgeving. Niet alle effecten van ozon op ecosystemen manifesteren zich meteen, zodat ook op de lange termijn behoorlijke schade kan worden veroorzaakt.
Ozon is niet alleen gevaarlijk voor mensen en planten in hoge concentraties. Het kan ook materialen aantasten, waaronder rubber. Met name in stedelijk gebied zijn de concentraties vaak dermate hoog dat dit effect zich voordoet.

Er is voor mensen een blootstellingslimiet gesteld. Als deze wordt overschreden treden syptomen op als droge mond en keel, hoesten, hoofdpijn en een drukkend gevoel op de borst. Bij dodelijke concentraties zullen acutere effecten optreden.

Limieten voor ozon:
* 0,06 PPM maximaal bij 8 uur per dag, 5 dagen per week
* 0,3 PPM voor maximaal 15 minuten

Dit zijn de Maximaal Aanvaardbare Concentraties (MAC) en deze concentraties liggen hoger dan de concentratie waarbij ozon door de geur kan worden waargenomen.

Het volgende diagram geeft informatie over blootstelling bij verschillende concentraties en de gevolgen daarvan voor de mens.

Alle ozon generatoren moeten uitgerust zijn met analysemonitors en beveiligingssystemen die de generator uitschakelt bij een concentratie vanaf 0,3 PPM. Het is beter wanneer ook een alarm afgaat als de concentratie boven de 0,1 PPM komt, dan kunnen tijdig maatregels worden getroffen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved