Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water Kwaliteit FAQ Veel gestelde Vragen

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Water Kwaliteit FAQ

Welke factoren bepalen de waterkwaliteit?

De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn.

Meer informatie over fysische / chemische eigenschappen van water

Wat is het verschil tussen zout en zoet water?

Zout water bevat een bepaalde hoeveelheid zouten. De geleidbaarheid van zout water is daarom hoger en het smaakt ook veel zouter dan zoet water. Zout water is niet geschikt als drinkwater, omdat het zout aan het menselijk lichaam water ontrekt. Wanneer mensen zout water drinken, lopen ze het risico om uit te drogen. Zout water kan overal op het aardoppervlak gevonden worden, in de oceanen, in rivieren en in zoutwaterbekkens. Ongeveer 71% van de aarde is bedekt met zout water. Zoet water is water met een opgelost zoutgehalte van minder dan 1%. Er zijn twee soorten zoetwaterreservoirs: stilstaande zoals meren en plassen en inlandse wetlands en drijvende reservoirs zoals stromen en rivieren. Deze reservoirs bedekken slechts een klein gedeelte van het aardoppervlak. Hun locaties zijn niet van het klimaat afhankelijk. Slechts 1% van het aardoppervlak is bedekt met zoet water, terwijl 41% van alle bekende vissoorten in dit water leeft. Zoetwater zones bevinden zich doorgaans dicht bij land. Helaas is daarom de dreiging van een constante stroom van organisch materiaal en anorganische voedingstoffen en verontreinigingen groot.

Hoe wordt de waterkwaliteit beoordeeld?

Om de waterkwaliteit te bepalen, nemen gekwalificeerde instanties monsters, kleine hoeveelheden water in een bepaald medium, die in een laboratorium getest kunnen worden. Laboratoria testen deze monsters op verscheidene factoren, en controleren of zij aan de normen voldoen. Een van de factoren die onderzocht wordt is de hoeveelheid kolonies van de coliform bacterie. Deze bacterie wordt gebruikt als een indicator van de waterkwaliteit van drink- of zwemwater. Een andere factor is de concentratie van bepaalde verontreinigingen en andere stoffen, zoals eutrofiërende stoffen.

Wat zijn waterkwaliteits certificaten?

Wanneer water voor een bepaald doel wordt gebruikt, bijvoorbeeld als drinkwater of zwemwater, is het belangrijk dat mensen die dit water gebruiken, weten dat het veilig is. Een waterkwaliteits certificaat (keurmerk) is een papier dat door een certificerende instantie die de kwaliteit van het water beoordeeld wordt afgegeven, nadat het water is goedgekeurd. Door deze certificaten weten mensen dat het water veilig genoeg is om er in te zwemmen of er van te drinken. Er worden bij voorbeeld certificaten uitgegeven voor gebotteld (mineraal)water, waterleidingbedrijven, zwembaden en stranden. Soms zit er bij gebotteld water een keurmerk op de flessen, dat er op wijst dat er aan het waterbedrijf een certificaat is toegekend. Voor het zwemmen in zeeën en meren is er het internationaal toegepaste certificaat "Blue Flag".

Blue Flag

Meer informatie over de waterkwaliteitsnormen

Lees hier meer over de Blue Flag en de Noordzee

Meer gedetailleerde informatie over waterkwaliteitbeoordeling is nu beschikbaar

Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst

Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved