Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water kwantiteit FAQ Veelgestelde Vragen

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Waterkwantiteit

Hoeveel water is er op aarde?

Het grootste gedeelte van de aarde bestaat uit water, er is aan het oppervlak veel meer water dan land. Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Maar water bevindt zich ook in de lucht als damp en onder de grond in watervoerende lagen als grondwater. De totale watervoorraad op aarde is 1400 miljoen km3 ( 1 m3 water is gelijk aan 1.000 liter water.) In de atmosfeer bevindt zich ongeveer 3.100 m3 water in de vorm van waterdamp.

Elke dag verdampt er 280 m3 aan water in de atmosfeer. Van het zoete water op aarde zit meer dan 0.1 miljoen km3 opgeslagen in de grond, het meeste minder dan een kilometer onder het aardoppervlak. Bekend is dat 10.5 miljoen km3 zoet water zich in meren, wetlands en rivieren bevindt. Het meeste zoete water ligt opgeslagen in gletsjers en ijskappen, en deze zijn vooral te vinden in Groenland en op de Noord- en ZuidPool. Het gaat hier om een hoeveelheid van 24.5 miljoen km3 water.
Hoeveel water bevindt zich in de oceanen?

Oceanen bevinden zich tussen de werelddelen. Er zijn op aarde een aantal oceanen, en deze zijn alle zeer groot. Oceanen bevatten het grootste gedeelte van al het water op aarde, namelijk 97%. Hiervan is 2% ijs.


Hoeveel zoet water is er beschikbaar?
Van al het water op aarde, waarvan 97% uit oppervlaktewater bestaat, is slechts 2,59% zoet water. Van deze 2,59% zit een deel opgesloten in ijskappen en gletsjers (2%). De rest van het zoete water is of grondwater (0,592) of direct beschikbaar als water in meren en rivieren (0,014%).Hoeveel water is geschikt als drinkwater?

Uit de vorige vraag kwam al naar voren dat de hoeveelheid zoet water op aarde bijzonder klein is en dat maar een klein gedeelte hiervan (zo'n 1% van de totale watervoorraad) geschikt is om als drinkwater gebruikt te worden.

Een mens heeft per jaar zo'n 1000m3 zoet water nodig om te kunnen leven in welvaart.Hoeveel van het menselijk lichaam bestaat uit water?
Mensen bestaan voor een groot gedeelte uit water, het bevindt zich in al onze organen en wordt door ons hele lichaam getransporteerd om fysische processen te stimuleren. Het menselijk lichaam bestaat voor 66% uit water. Wanneer een mens niet genoeg water tot zich neemt, is uitdroging het gevolg. Een mens kan daarom hooguit twee dagen zonder water leven.


Wat veroorzaakt het tekort aan zoet water?
Er zijn vier verschillende oorzaken van waterschaarste: 1. een droog klimaat, 2. droogte (een periode waarin de neerslag veel lager is en de verdamping veel hoger dan normaal), 3. een verdroging van de grond door menselijke activiteiten zoals ontbossing en overbegrazing door vee en 4. waterstress veroorzaakt door een toenemend aantal mensen dat afhankelijk is van een beperkte hoeveelheid water.


Hoe kan de watervoorraad worden vergroot?
Er zijn vijf manieren om de watervoorraad in een bepaald gebied te vergroten: dammen aanleggen en reservoirs bouwen om het water op te slaan, oppervlaktewater vanuit een ander gebied halen, grondwater ontrekken, zout water veranderen in zoet water (ontzouten) en het verbeteren van de efficiency van het watergebruik (zuiniger met water omgaan). Elk van deze methodes heeft zo zijn voor- en nadelen.Wat zijn de oorzaken en gevolgen van overstromingen?

Als er sprake is van een overstroming, is er ergens te veel water, dat terechtkomt in gebieden waar het niet goed van pas komt.
Natuurlijke overstromingen door rivieren is de meest algemene vorm van overstroming en wordt in de eerste plaats veroorzaakt door hevige neerslag of het snel smelten van sneeuw. Het zorgt er voor dat water in een rivier zijn normale loop te boven gaat en overstroomt en het omliggende gebied bedekt.

Er zijn gebieden waarvan bekend is dat ze een keer in de zoveel tijd overstroomd worden, dit zijn dan de gebieden die vlak langs een rivier liggen. Mensen hebben zich al sinds het begin van de landbouw in deze gebieden gevestigd. De bodem is hier door de afzetting van slib vruchtbaar en er is direct water om de gewassen water te geven voor handen. Gemeenschappen kunnen het water voor transport gebruiken. Deze gebieden zijn doorgaans vlak en daarom geschikt om gebouwen en snelwegen te bouwen.

Mensen kunnen tot de conclusie komen dat deze voordelen opwegen tegen het risico van een overstroming. En men doet er ook alles aan om deze gebieden zo veilig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door dijken aan te leggen, maar in het verleden hebben we al meermaals kunnen zien dat deze maatregelen niet altijd afdoende zijn.
Overstromingen langs de kust zijn meestal het gevolg van stormen en cyclonen, die in het ergste geval kunnen zorgen voor golven van wel 30 meter hoog.
Overstromingen kunnen weldadig zijn, omdat zij voor de rijkste landbouwgrond zorgen. Na een overstroming blijft er een laagje slib achter dat rijk is aan voedingstoffen. Daarnaast zorgen overstromingen voor nieuw grondwater en water in de wetlands, waardoor de laatste kunnen blijven bestaan.
Mensen zien overstromingen doorgaans als een bedreiging voor hun families en huizen. Helaas zijn mensen vaak de oorzaak van een overstroming. Het aantal overstromingen is door menselijk toedoen toegenomen. Door het verwijderen en veranderen van vegetatie, infiltreert er minder water in de grond en komt meer water direct in rivieren en meren terecht. Andere menselijke activiteiten die de oorzaak van een overstroming kunnen zijn, zijn: overbegrazing door vee, bosbranden, mijnactiviteiten en verstedelijking.
Elk jaar sterven er duizenden mensen als gevolg van overstromingen en wordt er voor miljarden euro's schade aangericht aan bezittingen.

Klik hier voor meer specifieke vragen over waterhoeveelheden

Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst of ga terug naar de water FAQ overzicht

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved