Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

OZON Ozon in Koeltorens

Ozon is een sterke desinfectant en is een interessant alternatief voor de chemische biocides in het behandelen van koeltorens. Het gebruik van ozon in koeltorens heeft een groot aantal voordelen. Er zijn echter ook enkele aspecten bij het gebruik van ozon als desinfectant in een koeltoren, die men in de ontwerpfase van het ozon systeem goed in de gaten moet houden.

De voordelen van het gebruik van ozon zijn:

 • Veilig en gemakkelijk in gebruik.
 • Lage onderhouds kosten.
 • Ozon wordt ter plaatse geproduceerd en vraagt dus geen opslag van chemicalien.
 • Naast ozon zijn er geen additioneeel ontsmettingsmiddelen nodig.
 • Geen cocktail van desinfectanten nodig, aangezien micro-organismen geen resistentie tegen ozon kunnen opbouwen.
 • Hoge effectiviteit van ozon als desinfectant. Een residuale concentratie (restwaarde) van 0.1 - 0.2 ppm ozon is in de meeste gevallen al zeer effectief in het schoon houden van koelsystemen en koeltorens.
 • Zeer goede verwijdering van biofilms.
 • Betere werking van warmtewisselaars door verminderde biofilm vorming.
 • Door biofilm verwijdering zeer effectief tegen Legionella.
 • Geen chloorhoudende componenten. Lage corrosie van het metaal in het systeem.
 • Geen persistente chemicalien of ontsmettingsmiddelen in de spui. Ozon vervalt tot zuurstof.
 • In sommige gevallen kan ozon naast desinfectanten ook het gebruik van dispergeer- en inhibitor middelen vervangen.
 • In veel gevallen is een hoge indikkingsgraad mogelijk.
 • Lage operationele kosten en in vele gevallen is een kostenbesparing mogelijk.
 • Ozon is effectief over een breed pH gebied.
 • Ook effectief tegen mosselaangroei.

Punten waar rekening mee gehouden moet worden in de ontwerpfase om een goed werkend ozon systeem te verkrijgen:

 • Waterkwaliteit, suppletie water voor koeltorens met een hoge hardheid en / of een hoog COD gehalte is minder geschikt voor koeltorens met ozon.
 • Verblijftijd in het systeem. De halfwaardetijd is normaal gesproken minder dan 10 minuten in koeltorens. Om een voldoende residuale hoeveelheid ozon te behouden, is het noodzakelijk om een voldoende hoge begin concentratie het systeem in te gaan.
 • Dode takken in het systeem. Aangezien ozon vervalt na verloop van tijd, kunnen dode stukken in het koelsysteem problemen opleveren.
 • Temperatuur van het koelwater. De oplosbaarheid van ozon en de halfwaarde tijd van ozon nemen af bij hogere koelwater temperaturen. Dit stelt een limiet aan de temperatuur van het koelwater om effectief ozon toe te kunnen passen. Deze limiet ligt in de meeste gevallen bij een koelwater temperatuur van ongeveer 45°C.
 • Materiaal keuze. Het materiaal in de koeltoren dient ozon resistent te zijn. Lenntech kan u hierover informeren.
 • In het onderstaande plaatje ziet u een typische opstelling van een ozon systeem om koelwater te behandelen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met Lenntech. E-mail adres info@lenntech .com

Ozongeneratoren

Ozondestructors

Ozon bewaking/meting

Zuurstof generatoren

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved