Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

OZON Destructor

Ozonvernietiging en ozonbewaking voor een veilige ozonconcentraties in werkruimtes in de buurt van ozonapplicaties

Ozonafbraak en ozondestructie zijn het hoofddoel van een ozondestructor. Alhoewel de ozon toepassing een van de meest milieuvriendelijke manieren van ontsmetting en oxidatie is, is het van cruciaal belang eventuele restozon op een veilige manier weer af te breken.

Op dit moment geldt er in Nederland een MAC waarde van 0.06 ppm O3 (ozon) in werkruimtes. Wilt u aan uw ARBO voorwaarden voldoen dan dient men bij de wat grotere ozontoepassingen zorg te dragen voor afdoende ozonvernietiging bij mogelijke uitgangen van de totale ozoninstallatie.

ozon destructor

Ozongeneratoren

Ozon bewaking/meting

Ozon kan op thermische wijze worden afgebroken (teruggebracht tot gewoon zuurstof) maar ook op katalytische wijze. In de praktijk wordt de katalytische wijze het meest toegepast omdat deze eenvoudig is toe te passen op bestaande en nieuwe systemen. Wel dient men er voor te waken dat de ozondestructor goed gedimensioneerd is om niet te veel drukval en warmteontwikkeling te genereren. Ook dient men zorg te dragen voor applicatie van de juiste ozonbestendige materialen en een makkelijke uitwisseling van het katalysator materiaal.

Tevens mag - in tegenstelling tot wat vaker wordt toegepast - men geen aktief kool toepassen wanneer men kans heeft op droge lucht of hogere ozonconcentraties of volumes. Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid van bevriezing of oververzadiging met water indien het afgas 100 % verzadigde lucht bevat.

Lenntech kan per ozoninstallatie de beste oplossing voor u aandragen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved