Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Ozon Inbreng technieken

Ozon, een gas, kan op verschillende manieren in water ingebracht worden. Ozon wordt gegenereerd uit ozongeneratoren die weer gevoed worden door zuurstof generatoren. De meest gebruikte methoden zijn:

Bij een venturi wordt het ozongas door middel van onderdruk in het water opgelost. De voordelen zijn een compacte installatie en hoog rendement (tot 90%). In het onderstaande figuur is een schematische weergave van een venturi systeem met drukverhogingspomp en statische mixers op een zijstroom weergegeven.

Een diffuser werkt met overdruk. Bij een diffuser ontstaat een bellenkolom. Voordelen van een diffuser systeem zijn hoog rendement, eenvoudige opbouw en zeer geschikt voor grote watervolumes (bijv. Drinkwater systemen). Nadelen zijn dat het geen compact systeem is en efficiency afhankelijk van diepte en grootte bel.

Het ozongehalte in water (de ozonconcentratie in het water) kan met een ozon in water meter bepaald worden.

Voor informatie over de statische mixer klik hier.

Lenntech kan ook adviseren in ozon bestendige materiaalsoorten.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved