Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Stoffencycli

English Francais Deutsch Espanol

De aardse cycli van waterstof, stikstof, fosfor, zwavel en koolstof

Alle elementen van het periodiek systeem kunnen in verschillende gedaantes op aarde gevonden worden. De elementen kunnen verschillen van fysieke vorm en kunnen vast, vloeibaar of gasvormig zijn, of ze verschillen in vorm vanwege de chemische reacties die ze ondergaan hebben.

Elementen zoals stikstof kunnen op veel verschillende locaties gevonden worden. Stikstof zit zowel in het water als in de lucht en de bodem en de bronnen worden altijd aangevuld. Stikstof beweegt zich namelijk net als veel andere elementen in een materiecyclus, de stikstofcyclus.

Hieronder worden de belangrijkste materiecycli behandeld; namelijk die van water, stikstof, fosfor, zwavel en koolstof.

Hydrologische cyclus H2O

Water circuleert voornamelijk tussen de oceanen, de continenten en de atmosfeer. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de hydrologische cyclus, die ook wel de watercyclus wordt genoemd. In deze cyclus kan water zich in verschillende fysieke vormen voordoen: vast, vloeistof of gas.

Zie voor meer informatie de hydrologische cyclus

Stikstofcyclus N

Stikstof is een stof die essentieel is voor al het leven op aarde. Het grootste gedeelte kan in gasvormige staat in de lucht gevonden worden, maar het komt ook in andere vormen in het water en in de bodem voor. Daar wordt het door bacteriën verteerd en opgenomen door planten en dieren.

Zie voor meer informatie de stikstofcyclus

Fosforcyclus P

Fosfor is een element dat gevonden kan worden in de DNAstructuren van organismen. Fosfor is de belangrijkste beperkende groeifactor van ecosystemen, omdat de fosforcyclus vooral te maken heeft met de verplaatsing van fosfor tussen de continenten en de oceaan. In tegenstelling tot de stikstofcyclus is er geen gasvormig fosfor in de lucht.

Zie voor meer informatie de fosforcyclus

Zwavelcyclus S

Zwavel bevindt zich in kleine hoeveelheden in elk organisme, hoofdzakelijk in de aminozuren. Zwavel kan in de lucht gevonden worden als zwaveldioxide en in water in de vorm van zwavelzuur en in andere vormen.

Zie voor meer informatie de zwavelcyclus

Koolstofcyclus C

Koolstof is een zeer belangrijk element, omdat het de bouwsteen is van alle organische materie. Hiertoe behoren ook delen van het menselijk lichaam, zoals eiwitten, vetten, DNA en RNA. Gasvormige koolstof ontstaat bij de ademhaling van dieren en mensen en bij natuurlijke gebeurtenissen zoals bosbranden en wordt door planten gebruikt bij de fotosynthese. Koolstof kan voornamelijk in de lucht gevonden worden in de vorm van koolstofdioxide, maar als een onderdeel van de koolstofcyclus kan het ook opgelost worden in water en opgeslagen in sedimenten.

Zie voor meer informatie de koolstofcyclusKlik hier om te lezen wat de invloed van de mens is op de verschillende stoffenkringlopen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved