Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Zwavel - S

Chemische eigenschappen van Zwavel - Gezondheidseffecten van Zwavel - Milieu-effecten van Zwavel

Atoomnummer 16 Zwavel - S
Atoommassa 32,06 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,5
Dichtheid 2,07 g.cm -3 bij 20 °C
Smeltpunt 113 °C
Kookpunt 445 °C
Vanderwaalstraal 0,127 nm
Ionstraal 0,184 (-2) nm 0,029 (+6)
Isotopen 4
Elektronen Schil [Ne] 3s23p4
Energie eerste ionisatie 999,3 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 0,51 V
Ontdekt door: In de Oudheid

Gezondheidseffecten van Zwavel

Zwavel wordt vooral in de natuur gevonden in de vorm van sulfide. Gedurende verschillende processen worden zwavelverbindingen toegevoegd aan het milieu, waar ze schade toebrengen aan zowel dieren als mensen. Deze schadelijke zwavelverbindingen worden ook in de natuur gevormd gedurende verschillende reacties, vooral wanneer er zich al stoffen in het milieu bevinden die daar niet van nature aanwezig zijn. Deze zijn ongewenst vanwege hun onaangename geur en omdat ze vaak zeer giftig zijn.
In het algemeen kunnen zwavelmengsels de volgende effecten hebben op de menselijke gezondheid:
- Neurologische effecten en gedragsveranderingen
- Verstoring van de bloedcirculatie
- Hartbeschadigingen
- Aandoeningen aan de ogen en het zicht
- Reproductieproblemen
- Schade aan het immuunsysteem
- Maag en spijsverteringsstoringen
- Schade aan de lever en nierfuncties
- Gehoorafwijkingen
- Verstoring van de hormonale stofwisseling
- Dermatologische effecten
- Stikken en longembolie

Milieueffecten van Zwavel

Zwavel kan in de lucht in verschillende vormen gevonden worden. Wanneer zwavel in gasvormige staat via de ademhaling wordt opgenomen, kan dit bij dieren irritatie aan de ogen en de keel geven. Zwavel wordt uitgebreid in de industrie toegepast, vanwege de beperkte mogelijkheden om het zwavelverbindingen af te breken.
Bij dieren brengt zwavel door het slecht functioneren van de hypothalamus vooral schade toe aan het zenuwstelsel en de hersenen.
Laboratoriumtesten met proefdieren hebben aangetoond dat zwavel ook ernstige schade aan de bloedvaten in de hersenen, het hart en de nieren kan toebrengen. Uit deze tests blijkt ook dat bepaalde vormen zwavel schade aan de foetus en aangeboren afwijkingen kunnen veroorzaken. Moeders kunnen zwavelvergiftiging via borstvoeding aan hun kinderen doorgeven.
Zwavel kan ook het interne zenuwstelsel van dieren beschadigen.

Zwavel en water

Klik hier voor informatie over de zwavelkringloop


Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved