Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Actinium - Ac

Chemische eigenschappen van Actinium - Gezondheidseffecten van actinium - Milieueffecten van actinium

Atoomnummer 89
Atoommassa (227) g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,1
Dichtheid 10,07 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1050 °C
Kookpunt 3200 +/- 300 °C
Vanderwaalstraal
Ionstraal
Isotopen
Elektronen Schil [ Rn ] 6d1 7s2
Energie eerste ionisatie 664,6 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1165,5 kJ.mol -1
Standaard potentiaal V
Ontdekt door : Door André Debierne in 1899

Actinium

Actinium is een zilverachtig radioactief metaal. Actinium gloeit griezelig blauw op in het donker, vanwege de intense radioactiviteit van het element. Het is in de natuur alleen in zeer kleine hoeveelheden aanwezig in uranium ertsen als Ac-227, een alpha en beta straler met een halfwaardetijd van 21.773 jaar. Een ton uranium erts bevat ongeveer een tiende gram actinium.

Actinium is ongeveer 150 maal zo radioactief als radium, waardoor het een waardevolle neutronenbron is. Verder kent het geen belangrijke industriële toepassingen.

Actinium-225 wordt toegepast in medicijnen om Bismut-213 te produceren in een hergebruikbare generator, of kan worden gebruikt als stof voor radio-immuuntherapie.

Actinium werd ontdekt in 1899 door de Franse scheikundige André-Louis Debierne, doordat hij het uit pitchblende haalde. Friedrich Otto Giesel ontdekte actinium ook, in 1902. Het chemische gedrag van actinium is soortgelijk aan dat van het zeldzame aardelement lanthaan.

Het woord actinium komt van het Griekse aktis, wat schijnsel of straal betekent.

Actinium komt in kleine hoeveelheden voor in uranium ertsen, maar wordt meestal gemaakt in hoeveelheden van enkele milligrammen tegelijk, door bestraling van Ra-226 in nucleaire reactoren. Actinium metaal wordt geproduceerd door reductie van actinium fluoride met behulp van lithium damp bij temperaturen van tussen 1100oC en 1300oC.

In de natuur komt slechts 1 radioactief isotoop van actinium voor; actinium-227 (100% natuurlijk voorkomen). Er zijn al 27 radio-isotopen van actinium ontdekt, waarvan Ac-227 het meest stabiele isotoop is met een halfwaardetijd van 21.773 jaar. Ac-225 heeft een halfwaardetijd van 10 dagen en Ac-226 heeft een halfwaardetijd van 29,27 uur. Alle andere radioactieve isotopen hebben een halfwaardetijd van minder dat 10 uur en de meerderheid hiervan hebben een halfwaardetijd van minder dan een minuut. Dit element kent twee meta stadia.

Gezuiverd actinium-227 komt in evenwicht met de afbraak producten na 185 dagen, en vervalt dan volgens het 21.773 jaar durende halfwaardetijd.

Actinium isotopen variëren in molair gewicht van 206 g/mol (Ac-206), tot 243 g/mol (Ac-243).

Gezondheidseffecten van actinium

Actinium-227 is zeer radioactief, en wanneer men kijkt naar de gevolgen voor de menselijke gezondheid is actinium ongeveer even gevaarlijk als plutonium. Blootstelling aan zeer kleine hoeveelheden actinium-227 kan al ernstige gezondheidseffecten veroorzaken.

De ontwikkeling van nucleaire technologie heeft grote en kleine uitstoten van radioactieve straling naar de atmosfeer, de bodem, de oceanen en de zeeën veroorzaakt. Over de hele wereld heeft dit een effect op dieren, planten en inert materiaal. De straling accumuleert in soorten en kan ophopen in voedselketens, zodat andere dieren en ook mensen te kampen krijgen met schadelijke effecten.

De grootste bedreiging van radioactieve straling ten opzichte van levende wezens is genetische verandering, zodat de soortendiversiteit afneemt. Genetische veranderingen als gevolg van radioactieve straling kan toenemen per generatie.

Zelfs blootstelling aan kleine hoeveelheden actinium is kankerverwekkend. De huidige generatie en alle volgende generaties kunnen kanker, beschadigde immuunsystemen, leukemie, miskramen, misvormde kinderen en vruchtbaarheidsproblemen krijgen. Hoewel veel van deze gezondheidseffecten steeds vaker voorkomen kunnen mensen niet bewijzen dat ze een gevolg zijn van straling of blootstelling aan actinium deeltjes. Alleen epidemiologisch bewijs kan wetenschappelijk worden geaccepteerd als oorzaak. In het meest extreme geval zou dat een volledige stop zijn van de mogelijkheid tot reproductie over de gehele wereld. Straling kan namelijk mensen onvruchtbaar maken.

Milieueffecten van actinium

Actinium-227 is extreem radioactief. Radioactiviteit beschadigd de erfelijke informatie van mensen en alle andere levende wezens. Het veroorzaakt kanker, beschadigde immuunsystemen, leukemie, miskramen, dood geborenen, misvormingen en onvruchtbaarheid. Bovendien kan erfelijke beschadiging als gevolg van straling toenemen en effecten uitoefenen op volgende generaties.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved