Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Goud - Au

Chemische eigenschappen van goud - Gezondheidseffecten van goud - Milieu-effecten van goud

Atoomnummer 79
Atoommassa 196,9655 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,4
Dichtheid 19,3 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1062 °C
Kookpunt 2000 °C
Vanderwaalstraal 0,144 nm
Ionstraal 0,137 nm (+1)
Isotopen 1
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d10 6s1
Energie eerste ionisatie 888 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1974,6 kJ.mol -1
Standaard potentiaal +1,68 V ( Au+ / Au )
Ontdekt door : Oudheid

Goud

Goud wordt meestal gebruikt als legering in juwelen om ze te verstevigen, het aantal karaats beschrijft de hoeveelheid goud de aanwezig is (24 karaats is puur goud). Men denkt dat alle goud dat tot nu toe is verrijkt in een kubus van 60 voet past. Goud is metallisch, met een gelige kleur wanneer het in massa toeneemt, maar wanneer het fijn verdeeld is kan het zwart, groen of paars zijn.

Goud is het meest buigzame en kwetsbare metaal; 1 ons (28 gram) goud kan afbreken en verspreiden over 300 vierkante meter. Goud is een zacht metaal en wordt meestal in legeringen toegepast om het sterker te maken. Het kan goed warmte en elektriciteit geleiden en gaat niet verweren onder invloed van lucht of andere reagentia.

De meest voorkomende goudverbindingen zijn goud chloride (AuCl3) en goudachtig zuur (HAuCl4). Een mengsel van 1 deeltje salpeterzuur met drie deeltjes zoutzuur wordt aqua regia genoemd, omdat het goud oplost; de Koning der Metalen. Goud komt vrij voor in de natuur in combinatie met kwarts, pyriet en andere mineralen. Twee derde van de wereld voorraad aan goud komt uit Zuid Afrika, twee derde van de Amerikaanse productie vindt plaats in South Dakota en Nevada. Goud komt voor in zeewater, maar er is (nog) geen effectief economisch proces waarmee men het kan onttrekken uit de zee.

Gezondheidseffecten van goud

Blootstellingeffecten: Inademing: Kan irritatie veroorzaken bij langdurige blootstelling of blootstelling aan grote hoeveelheden. Inslikken: geen effecten. Huid: Kan irritatie en allergische reactie veroorzaken. Ogen: Kan irriterend werken.

Milieueffecten van goud

De ecotoxiciteit van goud is niet onderzocht. Echter, de biodegradatie van goud onder aërobe omstandigheden (bij aanwezigheid van zuurstof) is laag en er is geen bewijs dat aantoont dat het ecologische rampen veroorzaakt wanneer het in het milieu terechtkomt. Omdat goud onoplosbaar is in water denkt men dat het vrijwel niet bioaccumuleert en dat het vrijwel niet vrij beschikbaar is voor opname door mens en dier.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved