Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

TANTAAL

TANTAAL

Atoomnummer 73
Atoommassa 180,95 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,5
Dichtheid 16,69g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 2850 °C
Kookpunt 6000 °C
Vanderwaalstraal 0,1425 nm
Ionstraal 0,070 nm (+5)
Isotopen
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d3 6s2
Energie eerste ionisatie 674,2 kJ.mol -1
Standaard potentiaal V
Ontdekt door Anders Ekeberg in 1802

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Tantaal werd in 1802 ontdekt door de Zweedse scheikundige Anders Gustaf Ekenberg, in mineralen die hij uit Ytterby in Zweden had gehaald. Veel wetenschappers dachten dat hij alleen een isotoop van niobium had ontdekt, een element dat soortgelijke chemische eigenschappen heeft als tantaal. De kwestie werd uiteindlijk opgelost in 1866 toen de Zwitserse scheikundige Jean Charles Galissard de Marignac bewees dat tantaal en niobium twee verschillende elementen waren. Puur tantaal werd voor het eerst geproduceerd in 1907. Momenteel wordt tantaal vooral verkregen uit de mineralen columbiet ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), tantaliet ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) en euxeniet ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Tantaal is een sterk, buigzaam metaal dat bijna immuun is tegen chemische verwering bij kamertemperatuur. Er kan een fijn draad uit worden geproduceerd dat wordt gebruikt om metalen, zoals aluminium, te doen verdampen. Het heeft een hoog smeltpunt en wordt vaak gebruikt als platina vervanger, omdat het goedkoper is. Tantaal wordt aangewend om onderdelen te maken voor chemische fabrieken, nucleaire reactoren, vliegtuigen en raketten. Tantaal reageert niet met lichaamsvloeistoffen en wordt daarom gebruikt om medische apparatuur te maken. Het heeft ook geen irriterende werking op het lichaam en wordt dus gebruikt om te hechten en als implantaat. Tantaal vormt een legering met staal die de buigzaamheid, de hardheid en het smeltpunt van staal verhoogt.

Tantaal pentoxide (Ta2O5), een tantaalverbinding, is een dielektrisch materiaal en wordt gebruikt om condensatoren te maken. Het wordt ook gebruikt om glas te maken met een hoge weerstand dat wordt toegepast in camera lenzen. Een combinatie van tantaal carbide (TaC) en grafiet is een van de hardste materialen die we kennen en wordt gebruikt in de slijpboren van hoge-snelheid machine gereedschappen.

Gezondheidseffecten van tantaal

Kan schadelijk zijn bij inademing, inslikken of opname via de huid. Veroorzaakt oog- en huidirritatie. Materiaal werkt irriterend op de slijmvliezen en hoger gelegen ademhalingsorganen.

Er zijn geen meldingen gedaan van gezondheidseffecten bij werklieden in de industrie. Wanneer ratten een hoge dosis binnenkrijgen ontwikkelen zich wondjes in de longen. In contact met weefsel is tantaal inert.

Milieueffecten van tantaal

Het materiaal mag niet in het milieu worden geloosd zonder de juiste milieuvergunningen.

Isoleer de run-off van tantaal oxide om milieu verontreiniging te voorkomen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved