Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Krypton - Kr

Chemische eigenschappen van Krypton - Gezondheidseffecten van Krypton - Milieu-effecten van Krypton

Atoomnummer 36 Krypton - Kr
Atoommassa 83,80 g.mol -1
Dichtheid 3,73 10-3 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt - 157 °C
Kookpunt - 153° C
Vanderwaalstraal 0,197 nm
Isotopen 3
Elektronen Schil [ Ar ] 3d10 4s2 4p6
Energie eerste ionisatie 1351 kJ.mol -1
Ontdekt door: In 1898 door Ramsay en Travers

Krypton

In de lucht is ongeveer 1 mg/L krypton aanwezig. De atmosfeer van Mars bevat een beetje krypton (ongeveer 0,3 mg/L). Krypton wordt gekarakteriseerd door groene en oranje spectrale lijnen. Deze spectrale lijnen zijn makkelijk te produceren en sommige zijn erg scherp. In 1960 werd een internationale overeenkomst gesloten dat de SI-eenheid voor lengte, de meter, moet worden gedefinieerd als 1m = 1.650.763,73 golflengten (in vacuüm) van de oranjerode spectrale lijn van Kr-33.

Krypton werd ontdekt op 30 mei 1898 door Sir William Ramsay, een Schotse scheikundige, en Morris Travers, een Engelse scheikundige, terwijl zij vloeibare lucht aan het bestuderen waren. Kleine hoeveelheden vloeibaar krypton bleven achter nadat de vluchtige componenten uit de lucht waren verdampt. De atmosfeer van de aarde bevat ongeveer 0,0001% krypton.

Onder normale omstandigheden is krypton een kleurloos, geurloos, en relatief duur gas. Vast krypton is een witte gekristalliseerde stof met een kubusstructuur die karakteristiek is voor alle zeldzame gassen. Krypton difluoride, KrF2, wordt door mensen geproduceerd in kleine hoeveelheden en kan door verschillende methoden worden verkregen.

Toepassingen: Omdat krypton in lucht erg duur is zijn de praktische toepassingen ervan erg gering. Het wordt wel gebruikt in sommige typen fotografische flitsen in hoge-snelheid fotografie. Sommige fluorescerende gloeilampen zijn gevuld met een mengsel van krypton en argon gassen. Krypton gas wordt ook gecombineerd met andere gassen om oplichtende signaalborden te maken. In 1960 werd de lengte van de meter gedefinieerd met behulp van de oranjerode lijnen van krypton-86, een isotoop van krypton.

Gezondheidseffecten van Krypton

Inademing: Dit gas is inert en heeft een verstikkende werking. Inademing in hoge concentraties kan resulteren in duizeligheid, misselijkheid, overgeven, bewusteloosheid en overlijden. Door beoordelingsfouten overlijden mensen aan argonblootstelling. Ze raken namelijk verward, of verliezen het bewustzijn waardoor ze zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Bij lage zuurstof concentraties in de lucht kan de dood als na enkele seconden intreden.

Het effect van verstikkende gassen wordt bepaald door de hoeveelheid zuurstof die weg reageert uit de lucht ten gevolge van de aanwezigheid van de stof, waardoor men minder zuurstof kan inademen. Zuurstof kan met 75% afnemen voordat zich symptomen voordoen bij mensen. Daarvoor moet dan weer een verstikkende stof aanwezig zijn in een concentraties van 33% van het gas/ lucht mengsel. Wanneer de verstikkende stof een concentratie van 50% van het gas/ lucht mengsel bereikt, zijn symptomen duidelijk zichtbaar. Een concentratie van 75% is dodelijk binnen enkele minuten. 

Symptomen: De eerste symptomen van een verstikkende stof zijn kortademigheid en hyperventilatie. Men wordt minder alert en de spiercoördinatie neemt af. De houding wordt minder en alle zintuigen werken slecht. Vervolgens wordt men emotioneel instabiel en raakt men snel afgemat. Wanneer de blootstelling toeneemt, kan men te kampen krijgen met symptomen als misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, bewusteloosheid, krampen en uiteindelijke diepe coma en overlijden.

Milieueffecten van Krypton

Krypton is een erg zeldzaam atmosferisch gas en is niet-toxisch en chemisch inert. Bij extreem lage temperaturen (-244 oC) kunnen organismen bevriezen bij contact met krypton. Er zijn geen ecologische effecten op de lange termijn waargenomen.

Bij weggooien: Wanneer krypton afval moet worden weggedaan, blaas dan de stoom langzaam naar een goed-geventileerde buitenlocatie, waar geen werkzaamheden en luchtinname plaatsvindt. Doe het gasresidu niet in gascilinders. Breng de opslagcilinders terug naar de leverancier, zorg dat ze goed afgesloten zijn. Houdt er rekening mee dat lokale afvalregulering kan afwijken van afvalregulering vanuit de regering. Raadpleeg naar lokale en landelijke regels omtrent het wegdoen van krypton afval.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved