Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

RHODIUM

RHODIUM


Atoomnummer 45
Atoommassa 102,91 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,2
Dichtheid 12,4 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1970 °C
Kookpunt
Elektronen Schil [ Kr ] 4d8 5s1
Energie eerste ionisatie 742 kJ.mol -1
Standaard Potentiaal 0,6 V
Ontdekt door William Wollaston in 1803

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Rhodium vormt samen met ruthenium, palladium, osmium, iridium en platina en groep metalen die bekend staan als de platina groep metalen (PGM).

Rhodium metaal is zilverwit. Rhodium heeft een hoger smeltpunt en een lagere dichtheid dan platina. Het heeft een hogere reflectie en is hard en duurzaam. Bij verhitting oxideert het wanneer het rood wordt en bij hogere temperaturen wordt het weer elementair. Het is een belangrijk bestanddeel van industriële katalysatoren, zoals het BP-Monsanto proces.

Gezondheidseffecten van rhodium

Mensen komen niet snel in aanraking met rhodium deeltjes. Alle rhodium verbindingen zijn zeer giftig en bovendien kankerverwekkend. Rhodium deeltjes kunnen de huid beschadigen.

Licht ontvlambaar. Stofexplosie mogelijk wanneer het in poedervorm of korrelvorm aanwezig is en wordt vermengd met lucht. Reageert met zuurstof difluoride; brandgevaar.

Blootstellingroutes: De stof kan in het lichaam terechtkomen door inademing van aerosolen.

Inademingrisico: Verdamping bij 20 oC is verwaarloosbaar, maar een schadelijke concentratie deeltjes in lucht kan snel worden bereikt wanneer het wordt uitgestoten.

Gezondheidseffecten ten gevolge van blootstelling aan rhodium zijn nog niet voldoende onderzocht. Gegevens over de effecten op de menselijke gezondheid zijn al wel beschikbaar, maar deze zijn incompleet en moeten daarom met alle voorzichtigheid benaderd worden.

Milieueffecten van rhodium

Rhodium mag niet in het milieu worden geloosd zonder de juiste milieuvergunningen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved