Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Calcium - Ca

Chemische eigenschappen van Calcium - Gezondheidseffecten van Calcium - Milieu-effecten van Calcium

Atoomnummer 20 Calcium - Ca
Atoommassa 40,08 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,0
Dichtheid 1,6 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 840 °C
Kookpunt 1484 °C
Vanderwaalstraal 0,197 nm
Ionstraal 0,099 nm
Isotopen 6
Elektronen Schil [ Ar ] 4s2
Energie eerste ionisatie 589,6 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1145 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,87 V
Ontdekt door : Calcium was al bekend in de Oudheid. Het was Davy die het in 1808 isoleerde en een naam gaf.

Calcium

Hoewel calcium het vijfde meest voorkomende element is in de aardkorst, komt het nooit vrij in de natuur voor, omdat het zeer makkelijk verbindingen aangaat door reactie met zuurstof en water. Calcium werd voor het eerst geïsoleerd door Sir Humphry Davy in 1808 door de elektrolyse van een mengsel van kalk (CaO) en kwik oxide (HgO). Momenteel wordt calcium gewonnen door calcium ionen in kalk uit te wisselen met aluminium ionen in ionenwisselaars. Ongeveer 4,2% van de aardkorst bestaat uit calcium.

Door de hoge reactiviteit met veel voorkomende materialen, is er weinig vraag naar zuiver calcium. Het wordt gebruikt in verschillende chemische processen, zoals de verrijking van thorium, uranium en zirconium. Calcium wordt ook gebruikt om zuurstof, zwavel en koolstof te verwijderen uit legeringen. Calcium kan legeringen vormen met aluminium, beryllium, koper, lood en magnesium. Calcium wordt ook gebruikt in vacuüm extractie als een materiaal dat gassen verwijdert uit het extractiesysteem.

Calcium carbonaat (CaCO3) is een van de meest voorkomende calciumverbindingen. Het wordt verwarmd tot ongebluste kalk (CaO) en vervolgens toegevoegd aan water (H2O). Dit vormt een ander materiaal dat bekend staat als gebluste kalk (Ca(OH)2), dit is een goedkoop basismateriaal dat wordt gebruikt in de chemische industrie. Kalksteen en marmer zijn twee vormen van calcium carbonaat. Calcium carbonaat wordt gebruikt voor de productie van witte verf, schoonmaakmiddel, tandpasta en maagtabletten. Andere veel voorkomende calcium verbindingen zijn: calcium sulfaat (CaSO4), dat ook bekend staat als gips om droge muren te maken, calcium nitraat (Ca(NO3)2), een natuurlijke mestsoort en calcium fosfaat (Ca3(PO4)2), waarvan botten en tanden worden gemaakt.

Gezondheidseffecten van Calcium

Calcium wordt ook wel kalk genoemd. Het is een bestanddeel van melk en melkproducten, en ook van groenten, noten en bonen. Het is een essentiële stof voor het behoud van het menselijk skelet en de tanden. Het speelt ook een rol in de zenuw en spier functies.

Het gebruik van meer dan 2,5 gram calcium per dag zonder medische noodzaak kan resulteren in de ontwikkeling van nierstenen en proppen in de nieren en bloedvaten.

Milieueffecten van Calcium

Calcium fosfaat is zeer giftig voor aquatische organismen.

Calcium en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved