Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

SAMARIUM

SAMARIUM

Atoomnummer 62
Atoommassa 150,35 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,2
Dichtheid 6,9 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen
Elektronen Schil [ Xe ] 4f6 6s2
Energie eerste ionisatie 542,3 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1066 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,41 V

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Gezondheidseffecten van samarium

Samarium behoort tot de zeldzame chemicaliën en kan gevonden worden in huishoudelijke apparatuur, zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben vergelijkbare eigenschappen. Samarium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Samarium wordt doorgaans slechts in twee soorten ertsen gevonden. Het gebruik van samarium neemt nog steeds toe, omdat het zeer geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Samarium is vooral gevaarlijk in de werkomgeving, omdat de dampen en gassen met de lucht ingeademd kunnen worden. Dit kan longembolie als gevolg hebben. Wanneer samarium in het menselijk lichaam accumuleert, kan het een gevaar voor de lever zijn.

Milieueffecten van samarium

Samarium wordt op veel verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit wordt vooral gedaan door de petroleumindustrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Samarium accumuleert geleidelijk in bodems en waterbodems en dit leidt uiteindelijk tot een toegenomen concentratie in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt samarium schade aan de celmembranen, en dit heeft verschillende negatieve effecten op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved