Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Bohrium - Bh

Chemische eigenschappen van Bohrium - Gezondheidseffecten van Bohrium - Milieu-effecten van Bohrium

Atoomnummer 107 Bohrium - Bh
Atoommassa g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid 261.94 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen 3
Elektronen Schil [ Rn] 7s2 5f14 6d5
Energie eerste ionisatie kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie kJ.mol -1
Standaard potentiaal V
Ontdekt door : door Peter Armbruster en Gottfried Munzenber in 1976

Bohrium

Bohrium werd voor het eerst geproduceerd door wetenschappers die werkzaam waren aan het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Rusland in 1976 en later werd de ontdekking bevestigd door Peter Armbruster, Gottfried Münzenber en hun team van de Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Duitsland. Ze schoten chroom-54 ionen tegen bismut-209 ionen aan.

Het meest stabiele bohrium isotoop is bohrium-264, een isotoop met een halfwaardetijd van ongeveer 0,44 seconden. Onder invloed van alfastraling vervalt het tot dubnium-260.

Omdat slechts enkele bohrium atomen zijn geproduceerd, kent het element momenteel geen toepassingen buiten het standaard wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidseffecten van Bohrium

Omdat het zo instabiel is, wordt elke hoeveelheid die wordt gevormd zo snel afgebroken in andere elementen dat er geen reden is om gezondheidseffecten van het element te achterhalen.

Milieueffecten van Bohrium

Vanwege het extreem korte halfwaardetijd van bohrium (ongeveer 0,04 seconden), is er geen reden om de effecten van bohrium op het milieu te bestuderen.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved