Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Neodymium

Chemische eigenchappen van neodymium

Atoom nummer 60
Atoom massa 144.2 g mol -1
Electronegativiteit volgens Pauling onbekend
Dichtheid 7.0 g cm-3
Smeltpunt 1024 °C
Kookpunt 3074 °C
Vanderwaalsstraal 0.181 nm
Isotopen 9
Electronenschil [Xe] 4f16s2
Ontdekt door Carl Auer von Welsbach in 1885

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Gezondheidseffecten van neodymium

Neodymium behoort tot de zeldzame chemicaliën die gevonden kunnen worden in huishoudelijke apparaten zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben dezelfde eigenschappen.
Neodymium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Neodymium wordt meestal gevonden in twee soorten ertsen. Het gebruik van Neodymium neemt nog steeds toe, omdat het geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Neodymium is het gevaarlijkst in de werkomgeving, omdat daar de dampen en de gassen ingeademd kunnen worden met de lucht. Dit kan, vooral als men langdurig wordt blootgesteld, longembolie veroorzaken. Neodymium kan een bedreiging vormen voor de lever, wanneer het in het menselijk lichaam ophoopt.

Milieueffecten van neodymium

Neodymium wordt op verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit gebeurt vooral door de petroleumproducerende industrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Neodymium accumuleert uiteindelijk in de bodem en waterbodems en dit leidt uiteindelijk weer tot verhoogde concentraties in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt neodymium schade aan de celmembranen, dat negatieve effecten heeft op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved