Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Zilver - Ag

Chemische eigenschappen van Zilver - Gezondheidseffecten van Zilver - Milieueffecten van Zilver

Atoomnummer 47 Zilver - Ag
Atoommassa 107,87 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,9
Dichtheid 10,5 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 962 °C
Kookpunt 2212 °C
Vanderwaalstraal 0,144 nm
Ionstraal 0,126 nm
Isotopen
Elektronen Schil [ Kr ] 4d10 5s1
Energie eerste ionisatie 758 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 2061 kJ.mol -1
Standaard potentiaal 0,779 V (Ag+ / Ag )
Ontdekt door : Onbekend

Zilver

Archeologisch bewijs toont aan, dat mensen al minstens 5000 jaar gebruik maken van zilver. Zilver kan worden verworven uit zuivere neerslagen, uit zilver ertsen zoals argeniet (Ag2S) en hoorn zilver (AgCl), en in combinatie met de neerslagen van ertsen die lood, goud of koper bevatten.

Zilver en zilver verbindingen kennen veel toepassingen. Zuiver zilver is de beste geleider van warmte en elektriciteit van alle bekende metalen, daarom wordt het wel gebruikt om soldeer, stopcontacten en stroomplinten van te maken. Zilver is daarnaast de beste licht weerkaatsende stof die we kennen, daarom worden er spiegels van gemaakt. Zilveren spiegels moeten worden voorzien van een beschermlaag, om te voorkomen dat ze barsten. Zilver wordt ook wel gebruikt om munten van te maken, maar tegenwoordig gebruikt men daar meestal andere metalen voor. Sterling zilver, een legering die 92,5% zilver bevat, wordt gebruikt om bestek, sieraden en andere decoratieve voorwerpen van te maken. Met behulp van zilver en zink of zilver en cadmium kunnen hoge capaciteit batterijen worden gemaakt. Zilver nitraat (AgNO3) is lichtgevoelig en wordt daarom gebruikt om fotofilm en -papier van te maken. Zilver jodide (AgI) wordt gebruikt om wolken te creëren voor regenproductie.

Zilver komt soms voor als vrij metaal, maar zit meestal in ertsen als argeniet (zilver sulfide). Zilver neerslagen zijn te vinden in Australië, Canada, Chili, Duitsland, Mexico, Noorwegen, Sardinië en de VS.

Gezondheidseffecten van zilver

Oplosbare zilver zouten, vooral AgNO3, kunnen dodelijk zijn bij concentraties van rond de 2 gram. Zilver verbindingen worden langzaam door lichaamsweefsels opgenomen, waardoor een blauwachtige of zwartachtige huid verkleuring ontstaat (argiria).

Oog contact: kan ernstige verwondingen veroorzaken wanneer vloeistof in contact komt met de ogen. Huid contact: kan huidirritatie veroorzaken. Herhaalde en langdurige blootstelling van de huid kan dermatitis veroorzaken.
Inademingrisico's:
blootstelling aan hoge concentraties dampen kan duizeligheid, kortademigheid, hoofdpijn of ademhalingsinfecties veroorzaken. Extreem hoge concentraties kunnen slaperigheid, wankelen, verwarring, bewusteloosheid, coma en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Vloeistof of dampen kunnen irriterend werken op de huid, ogen, keel en longen. Opzettelijk misbruik dat leidt tot concentreren en inademing van zilver producten kan schadelijk en dodelijk zijn.

Inademingrisico's: vrij giftig. Kan maagklachten veroorzaken en ook misselijkheid, overgeven, diarree en bewusteloosheid. Aspiratie van het materiaal in de longen wanneer het wordt ingeslikt of wanneer men gaat overgeven kan chemische longontstekingen veroorzaken die fataal kunnen zijn.

Doel orgaan: overmatige chronische blootstelling aan een verbindingen van zilver in de organen kan de volgende effecten veroorzaken bij proefdieren in het laboratorium:

- Beschadiging van nieren, ogen, longen, lever en hersenen
- Oedeem

Overmatige chronische blootstelling aan zilver of zilver verbindingen kan bij mensen de volgende effecten veroorzaken:

- Hartritme stoornissen
- Permanente hersenbeschadiging en beschadiging van het zenuwstelsel
- Potentiering van de werking van neurotxine die al in het lichaam aanwezig zijn, met als gevolg ernstige zenuwbeschadiging

Milieueffecten van zilver

Voor informatie over:

- Milieuconcentraties
- Effecten op organismen in laboratoria en in het veld
- Toxiciteit van zilver verbindingen voor aquatische soorten
- Toxiciteit van zilver verbindingen voor terrestrische soorten
- Evaluatie van de algehele milieueffecten

Gebruik de volgende externe link:

http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad44.htm#6.0

Zilver en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved