Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

ANTIMOON

ANTIMOON

Atoomnummer 51
Atoommassa 121,75 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,9
Dichtheid g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 631 °C
Kookpunt 1587 °C
Vanderwaalstraal 0,159 nm
Ionstraal 0,245 nm (-3) ; 0,062 nm (+5) ; 0,076 nm (+3)
Isotopen 2
Elektronen Schil [ Kr ] 4d10 5s25p3
Energie eerste ionisatie 834 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1595 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 2443 kJ.mol -1
Standaard potentiaal 0,21 V ( Sb3+ / Sb)
Ontdekt tijdens De oudheid

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Antimoon is al reeds eeuwen bekend. Het komt op sommige plaatsen natuurlijk voor, maar wordt meestal gewonnen uit de ertsen stribniet (Sb2S3) en valentiniet (Sb2O3). Nicolas Lémery, een Franse scheikundige, was de eerste die antimoon en zijn verbindingen heeft bestudeerd. In 1707 publiceerde hij zijn bevindingen. Ongeveer 0,00002% van de aardkorst bestaat uit antimoon.

Antimoon is een broos metaal en is een slechte geleider van warmte en elektriciteit. Pure antimoon wordt gebruikt om zekere types halfgeleiderapparatuur te maken, zoals dioden en infrarood detectoren. Antimoon vormt een legering met lood om de duurzaamheid van lood toe te doen nemen. Antimoon legeringen worden gebruikt in batterijen, metalen met lage wrijving, kabelbescherming en andere producten, zoals onbrandbare materialen, verf, keramiek, glas en aardewerk. De oude egyptenaren gebruikten antimoon, in de vorm van stibniet, voor zwarte oogmake-up.

Gezondheidseffecten van antimoon

Antimoon komt van nature voor in het milieu. Daarnaast komt het ook door een aantal menselijke activiteiten in het milieu terecht. Vooral mensen die met antimoon werken, kunnen lijden aan de effecten van blootstelling aan antimoon als ze antimoonstof inademen. Mensen kunnen blootgesteld worden aan antimoon via de ademhaling, het drinken van water en het eten van voedsel dat antimoon bevat, maar ook via huidcontact met grond, water of andere stoffen die antimoon bevatten. Vooral het inademen van antimoon dat aan waterstof in de gasvormige fase is gebonden, veroorzaakt gezondheidsproblemen.
Een langdurige blootstelling aan hoge concentraties antimoon (9 mg/m3 lucht) kan irritatie aan de ogen, de huid of de longen veroorzaken.
Wanneer de blootstelling voortduurt, kunnen er ernstigere gezondheidsproblemen optreden, zoals longaandoeningen, hartproblemen, diarree, hevig overgeven en maagzweren.
Het is niet bekend of antimoon kanker of reproductieproblemen veroorzaakt.
Antimoon wordt gebruikt als een medicijn bij parasitaire infecties, maar mensen die teveel van dit medicijn gebruikt hebben of er overgevoelig voor zijn, hebben gezondheidsproblemen ondervonden. Hierdoor is men zich meer bewust geworden van de gevaren die er kleven aan de blootstelling aan antimoon.

Milieueffecten van antimoon

Antimoon kan in zeer kleine hoeveelheden in de bodem, het water en de lucht gevonden worden. Antimoon vervuilt vooral de bodem. Via het grondwater kan het grote afstanden afleggen naar andere locaties en oppervlaktewateren.
Laboratoriumtesten met ratten, konijnen en cavia's hebben aangetoond dat relatief hoge concentraties antimoon kleine dieren kunnen doden. Voordat ze sterven kunnen ratten schade ondervinden aan de longen, het hart, de lever en de nieren voordat ze sterven.
Dieren die gedurende een lange tijd lage concentraties antimoon inademen, kunnen last krijgen van oogirritaties, haaruitval en longbeschadigingen. Honden kunnen zelfs hartproblemen krijgen als ze blootgesteld worden aan lage concentraties antimoon. Dieren die gedurende een aantal maanden lage concentraties antimoon inademen, kunnen ook last krijgen van vruchtbaarheidseffecten.
Of antimoon kanker kan veroorzaken is nog niet helemaal duidelijk.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved