Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Magnesium - Mg

Chemische eigenschappen van Magnesium - Gezondheidseffecten van Magnesium - Milieu-effecten van Magnesium

Atoomnummer 12 Magnesium - Mg
Atoommassa 24,305 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,2
Dichtheid 1,74 g.cm -3 bij 20 °C
Smeltpunt 650 °C
Kookpunt 1107 °C
Vanderwaalstraal 0,16 nm
Ionstraal 0,065 nm
Isotopen 3
Elektronen Schil [Ne] 3s2
Energie eerste ionisatie 737,5 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1450 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,34 V
Ontdekt door: Geïsoleerd in 1808

Magnesium

Chemisch element, metallisch, symbool: Mg, geplaatst in groep IIa van het periodiek systeem, atoomnummer: 12, molair gewicht: 24,312 g/mol. Magnesium is zilverwit en erg licht. De relatieve dichtheid is 1,74 g/m3 en de dichtheid is 1740 kg/m3. Magnesium staat al lange tijd bekend als een van de lichtere metaalstructuren in de industrie, vanwege het lage gewicht en de mogelijkheid om sterke mechanische legeringen te vormen.

Met een dichtheid van slechts twee derde van die van aluminium, kent het ontelbare toepassingen in gevallen waar gewicht vermindering van belang is. Het heeft ook veel nuttige chemische en metallurgische eigenschappen, die het geschikt maken voor veel andere ongestructureerde toepassingen.

Magnesium komt veel voor in de natuur, en het kan in grote hoeveelheden uit rotachtige mineralen worden gewonnen, zoals dolomiet, magnetiet en serpentiet. Het komt ook voor in zeewater, ondergrondse harsen en zoutlagen. Het is het derde meest voorkomende structurele metaal in de aardkorst, alleen aluminium en ijzer komen meer voor.

Magnesium is een zeer actieve stof, het neemt de plaats in van waterstof in kokend water en een groot aantal verschillende metalen kunnen worden geproduceerd door thermische reductie van magnesium zouten en geoxideerde vormen van magnesium. Het vormt verbindingen met de meeste niet-metalen en zuren. Magnesium reageert maar een klein beetje of geheel niet met de meeste alkalimetalen en andere organische stoffen, zoals koolwaterstoffen, aldehyden, alcoholen, fenolen, amines, esters en oliën. Magnesium kan worden gebruikt als katalysator voor reacties als condensatie, reductie, additie en dehalogenisatie. Het is langere tijd gebruikt voor de synthese van organische stoffen met de Grignard reactie. De voornaamste stoffen waarmee magnesium legeringen vormt: aluminium, mangaan, zirconium, zink, zeldzame aardmetalen en thorium.

Magnesium verbindingen worden veel toegepast in de industrie en de landbouw.

Gezondheidseffecten van Magnesium

Effecten van blootstelling aan magnesium poeder: lage toxiciteit en niet gezien als gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. Inademing: aerosolen kunnen slijmvliezen en ademhalingsorganen aantasten. Ogen: verwonding of absorptie van deeltjes in het oog. Waarnemen van verbranding van magnesium poeder zonder laboratorium bril kan "Welder's flash" veroorzaken, door de intense witte vlam. Huid: verankering van deeltjes in de huid. Inslikken: onwaarschijnlijk; echter, inslikken van hoge concentraties magnesium poeder kan verwonding veroorzaken.

Magnesium is nog niet getest op dieren, maar men verwacht niet dat het een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking heeft. Blootstelling aan magnesium oxide dampen door verbranding, lassen of metaal smelten kan resulteren in metaaldampen met de volgende tijdelijke symptomen: koorts, rillingen, misselijkheid, overgeven en spierpijn. De effecten komen meestal 4-12 uur na de blootstelling opzetten en blijven tot 48 uur daarna aanwezig. Magnesium oxide damp is een bijproduct van magnesium verbranding.

Fysische risico's: stofexplosie mogelijk wanneer het in poedervorm of korrelvorm aanwezig is, vermengd met lucht. Wanneer het droog is kan het elektrisch geladen worden door wind, longtransport, regen, etc.

Chemische risico's: de stof kan spontaan ontbranden bij contact met lucht of vocht, zodat irriterende en giftige dampen ontstaan. Reageert heftig met sterke oxidatoren. Reageert heftig met veel stoffen, zodat brand- en explosiegevaar ontstaat. Reageert met zuren en water, zodat brandbaar waterstof gas ontstaat, dit veroorzaakt brand- en explosiegevaar.

Eerste hulp: Inademing: plaats in de frisse lucht. Ogen: langdurig spoelen met water. Raadpleeg een dokter. Huid: was met zeep en water om de deeltjes te verwijderen. Inslikken: als men grote hoeveelheden magnesium poeder inslikt, laten overgeven en dokter erbij roepen.

Noot voor de arts: geen specifieke behandelmethode of tegengif. Vergaande behandeling nodig. Deze moet worden gebaseerd op de reacties van de patiënt.

Milieueffecten van Magnesium

Er is maar heel weinig informatie beschikbaar over de milieueffecten van magnesium oxide gas. Wanneer andere zoogdieren het inademen kunnen ze te kampen krijgen met dezelfde soort effecten als mensen.

Een milieuspectrum van 0-3 registreert magnesium oxide als 0,8. Een score van 3 staat voor een hoog risico voor het milieu en 0 voor een verwaarloosbaar risico. Factoren die de schaal bepalen zijn de toxiciteit en activiteit en het vermogen om wel of niet te accumuleren in levende organismen. Het gaat niet uit van blootstelling aan de stof.

Men verwacht niet dat magnesium poeder erg schadelijk is voor het milieu. Magnesium oxide heeft een aquatische toxiciteit van t/m 1000 ppm gekregen. "Water Quality Characteristics of Hazardous Materials", door Hann & Jensen, Enviro. End. Div., Texas A&M, vol. 3 (1974).

Magnesium en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved