Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

OSMIUM

OSMIUM

Atoomnummer 76
Atoommassa 190,2 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,2
Dichtheid 22,5 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 2700 °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal 0,136 nm
Ionstraal 0,067 nm (+4)
Isotopen 7
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d- 6s2
Energie eerste ionisatie 838 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie kJ.mol -1
Standaard potentiaal + 0,85 V (Os2+ / Os )
Ontdekt door : 1803 Tennant

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Osmium en iridium werden om dezelfde tijd ontdekt door de Britse scheikundige Smithson Tennant in 1803. Osmium en iridium werden geïdentificeerd in het zwarte residu van de oplossing van platina erts en aqua regia (25% salpeterzuur (HNO3) en 75% zoutzuur (HCl)). Momenteel wordt osmium vooral gewonnen tijdens de verwerking van platina en nikkel ertsen.

In metaalvorm is osmium blauw-wit, zeer hard, broos en zeer moeilijk te maken. Poedervormig osmium is makkelijker te maken, maar het veroorzaakt osmium tetroxide (OsO4) uitstoot als het wordt blootgesteld aan lucht. Helaas ruikt osmium teroxide zeer slecht en is het ook nog eens zeer giftig. Vanwege deze problemen wordt osmium vooral gebruikt om stevige legeringen te maken. Osmium legeringen worden toegepast in balpen punten, vulpen punten, platenspeler naalden, stopcontacten en andere voorwerpen waarin wrijving geminimaliseerd moet worden.

Gezondheidseffecten van osmium

Osmium tetroxide, OsO4, is zeer giftig. In lucht kunnen concentraties vanaf 10-7 g/m3 al effecten veroorzaken als verstopte longen en schade aan de ogen. Het oxide is gevaarlijk en mag alleen door ervaren scheikundigen worden gebruikt.

Osmium teroxide kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van dampen of aerosolen en door inslikken.

Inademingrisico: Luchtverontreiniging met osmium kan zeer snel een schadelijke concentratie aannemen door verdamping van de stof bij 20°C.

Inademing: Brandend gevoel, kuchen, hoofdpijn, kortademigheid, onrust. De symptomen kunnen worden vertraagd. Huid: roodheid, verbranding, pijn, verkleuring, blaren. Ogen: roodheid, pijn, onscherp gezichtsvermogen, blindheid, ernstige verbrandingen. Inslikken: maagkrampen, brandend gevoel, shock of flauwvallen.

Chemische risico's: De stof ontbindt bij verhitting, zodat osmium dampen ontstaan. De stof is een sterke oxidant en reageert met brandbare en reducerende materialen. Het reageert met zoutzuur tot giftige gassen. Het vormt instabiele verbindingen met alkalimetalen.

Effecten van korte-termijn blootstelling: tranen. De stof is corrosief bij contact met de ogen, de huid en het ademhalingsstelsel. Inademing van de stof kan longoedeem veroorzaken. Blootstelling aan hoge concentraties kan de dood tot gevolg hebben. De effecten kunnen worden vertraagd.

Effecten van lange-termijn blootstelling: Langdurig huidcontact met osmium kan dermatitis veroorzaken. Osmium kan effecten uitoefenen op de nieren.

Milieueffecten van osmium

Er is geen informatie gevonden in onze bronnen, betreffende de milieueffecten van osmium. We verwachten dat de ecotoxociteit van osmium zeer laag is, omdat het een sterke oxidant is, waardoor het wordt omgezet naar dioxide. Dit is een vorm van metalen die ongevaarlijk is.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved