Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Broom - Br

Chemische eigenschappen van Broom - Gezondheidseffecten van Broom - Milieu-effecten van Broom

Atoomnummer 35

Broom - Br

Atoommassa 79,904 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,8
Dichtheid 3,1 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt - 7,2 °C
Kookpunt 58,8 °C
Vanderwaalstraal 0,165 nm
Ionstraal 0,195 nm (-1)
Isotopen 2
Elektronen Schil [ Ar ] 3d10 4s2 4p5
Energie eerste ionisatie 1142,7 kJ.mol -1
Standaard potentiaal 1,08 V
Ontdekt door : Voor het eerst geïsoleerd in 1826 door Balard.

Gezondheidseffecten van Broom

Broom is een element dat van nature voorkomt en gevonden kan worden in anorganische mengsels. Een aantal decennia geleden zijn mensen echter begonnen om organisch broom in het milieu te introduceren. Dit komt niet van nature in het milieu voor en kan ernstige schade aan de menselijke gezondheid en het milieu toebrengen.
Mensen kunnen organisch broom via de huid, het voedsel en de ademhaling binnenkrijgen. Organisch broom wordt wijdverspreid gebruikt als spray om insecten en andere ongewenste plagen te doden. Ze zijn niet alleen giftig voor de dieren waar ze voor gebruikt worden, maar ook voor grotere dieren. In veel gevallen is het ook giftig voor mensen.
De belangrijkste gezondheidsproblemen die door broombevattende organische stoffen veroorzaakt worden zijn het slecht functioneren van het zenuwstelsel en verstoring van het genetisch materiaal.
Daarnaast kan organisch broom ook schade toebrengen aan organen als de lever, nieren, longen, milt en kan het slecht functioneren van de maag en darmen als gevolg hebben. Sommige vormen van organisch broom, zoals ethyleenbroom, kan zelfs kanker veroorzaken.
Anorganisch broom komt van nature in het milieu voor, maar in de loop van de tijd hebben mensen ook grote hoeveelheden broom aan het milieu toegevoegd. Via het voedsel en het drinkwater krijgen mensen grote doses anorganisch broom binnen. Dit broom kan het zenuwstelsel en de schildklier beschadigen.

Milieueffecten van Broom

Omdat organisch broom een schadelijk effect heeft op micro-organismen, wordt het vaak gebruikt in de vorm van desinfectie- en beschermingsmiddel. Wanneer het in kassen of de landbouw wordt toegepast, kan het makkelijk wegspoelen naar het oppervlaktewater, waar het zeer negatieve effecten op de gezondheid van watervlooien, vissen, kreeften en algen.
Organisch broom is ook schadelijk voor zoogdieren, vooral wanneer het in de lichamen van prooidieren accumuleert. De belangrijkste effecten op dieren zijn zenuwbeschadigingen en schade aan het DNA, wat de kans op de ontwikkeling van kanker kan vergroten.
De opname van organisch broom kan plaatsvinden via het voedsel, de ademhaling en de huid.
Organisch broom is nauwelijks biologisch afbreekbaar, wanneer het wordt afgebroken, ontstaat er anorganisch broom. Dit kan het zenuwstelsel beschadigen wanneer er hoge doses geabsorbeerd worden.
Vroeger is er wel eens organisch broom in het voedsel van vee terecht gekomen. Duizenden koeien en varkens moesten gedood worden om ervoor te zorgen dat er geen mensen besmet raakten. Het vee vertoonde symptomen als leverschade, blindheid, vermindering van de groei, afname van de immuniteit, afgenomen melkproductie, steriliteit en misvormde jongen.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved