Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Platina - Pt

Chemische eigenschappen van Platina - Gezondheidseffecten van Platina - Milieu-effecten van Platina

Atoomnummer 78 Platina - Pt
Atoommassa 195,09 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,2
Dichtheid 21,4 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1772 °C
Kookpunt 3800 °C
Vanderwaalstraal 0,138 nm
Ionstraal 0,096 nm (+2)
Isotopen 6
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d9 6s1
Energie eerste ionisatie 867 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1788 kJ.mol -1
Standaard potentiaal + 1,2 V (Pt2+ / Pt )
Ontdekt door: Julius Scaliger in 1735

Platina

Platina is een mooi zilver-wit metaal, in zijn pure vorm. Het heeft een expansie coëfficiënt die bijna gelijk is aan die van soda-kalk-silica glas, en wordt daarom gebruikt om gesloten elektroden voor glassystemen te fabriceren.

Het metaal oxideert niet in lucht. Het is onoplosbaar in zoutzuur en salpeterzuur, maar het lost wel op als deze zijn vermengd met water reagentia, zodat chloorplatina zuur (H2PtCl6) ontstaat, een belangrijke verbinding. De verbinding corrodeert onder invloed van halogenen, cyaniden, zwavel en alkalimetalen. Waterstof- en zuurstof mengsels exploderen bij aanwezigheid van platina draad.

Gezondheidseffecten van Platina

Platina is een edel metaal. De concentraties van platina in de bodem, het water en de lucht zijn zeer klein. Op sommige plaatsen, kan men ertsplaatsen vinden die zeer rijk zijn aan platina, vooral in Zuid-Afrika, Rusland, en de Verenigde Staten. Platina wordt gebruikt als een onderdeel van verscheidene metaalproducten, zoals elektroden en het kan ook gebruikt worden als katalysator van een aantal chemische reacties.
Platinaverbindingen worden vaak als medicijn gebruikt om kanker te behandelen. De gezondheidseffecten van platina zijn sterk afhankelijk van de soort verbindingen die gevormd zijn en het blootstellingniveau en de immuniteit van de persoon die blootgesteld is.
Platina is als een metaal niet zo gevaarlijk, maar platinazouten kunnen de volgende gezondheidsproblemen veroorzaken:
- DNA veranderingen
- Kanker
- Allergische reacties van de huid en het slijmvlies
- Schade aan organen zoals de ingewanden, nieren, en het beenmerg
- Gehoorschade
Tenslotte kan platina de giftigheid van andere gevaarlijke chemische stoffen in het menselijk lichaam, zoals selenium verhogen.

Milieueffecten van Platina

De toepassing van platina in metaalproducten staat niet bekend als iets dat veel milieuproblemen met zich meebrengt, maar het is wel bekend dat het in de werkomgeving ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Platina wordt in de lucht uitgestoten via de uitlaatpijpen van auto's die benzine gebruiken. Daarom kan het gehalte platina op bepaalde locaties, zoals garages, tunnels en dergelijke hoger zijn dan elders.
Wat het effect van platina op dieren en het milieu is, is nog niet uitvoerig onderzocht. Het enige dat men weet is dat platina zich na opname ophoopt in de wortels van planten. Of het eten van wortels van planten die platina bevatten enige schade aan mensen en dieren toe kan brengen, is niet duidelijk.
Micro-organismen kunnen platina omzetten in meergevaarlijke stoffen in de bodem, maar ook hierover is weinig bekend.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved