Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Argon - Ar

Chemische eigenschappen van Argon - Gezondheidseffecten van Argon- Milieu-effecten van Argon

Atoomnummer 18 Argon- Ar
Atoommassa 39,948 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid 1,78.10 -3 g.cm -3 bij 0 °C
Smeltpunt -189 °C
Kookpunt -185,7 °C
Vanderwaalstraal 0,192 nm
Ionstraal
Isotopen 3
Elektronen Schil [Ne] 3s23p6
Energie eerste ionisatie 1520 kJ.mol -1
Ontdekt door : In 1895 door Ramsay

Argon

In 1785 sprak Henry Cavendish een vermoeden uit dat argon aanwezig was in de lucht, maar het werd pas echt ontdekt in 1894 door Sir Rayleigh en Sir William Ramsay.
Argon is het derde edelgas in groep VIII van het periodiek systeem der elementen, en ongeveer 1% van de atmosfeer bestaat uit argon.

Argon wordt verkregen in de lucht als bijproduct van reacties voor de productie van zuurstof en stikstof.

Argon is 2,5 keer meer wateroplosbaar dan stikstof en het is ongeveer net zo wateroplosbaar als zuurstof. Dit chemisch inerte element is kleurloos en geurloos in vloeibare vorm en gas vorm. Het is onbekend of er verbindingen bestaan die argon bevatten.

Toepassingen: Argon wordt toegepast in verlichting, omdat het niet reageert met de glasvezels in een gloeilamp (zelfs niet bij hoge temperaturen), en in andere gevallen waarin di-atomair stikstof een onbruikbaar (Semi)inert gas is. Argon wordt tevens gebruikt als bescherming tijdens laswerkzaamheden, als non-reactieven deken tijdens titaan fabricage en als bescherming van ontwikkelende seleen en germanium kristallen. Argon-39 kent vele toepassingen, onder andere grondwater datering. Argon wordt verder gebruikt om een duikerspak op te blazen tijdens SCUBA-diving, omdat het non-reactief en hitte-isolerend is.

Argon gas wordt geïsoleerd met behulp van vloeibare lucht fractionering, omdat de atmosfeer slechts 0,94% argon bevat. De atmosfeer van mars daarentegen bevat 1,6% Ar-40 en 5 mg/L Ar-36.

De meest belangrijke isotopen van argon op aarde zijn Ar-40, Ar-36 en Ar-38. Natuurlijk voorkomend kalium-40 met een halfwaardetijd van 1.250 x 109 jaar, ontbindt tot stabiel Ar-40 (11,2%) door elektronen opname en protonen uitstoot. Het andere ontbindingsproduct is calcium-40 (88,8%). Deze eigenschappen en verhoudingen worden gebruikt om de leeftijd van rotsen te bepalen.

Ar-39 wordt door kosmische stralingsactiviteit met Ar-40 gevormd in de atmosfeer. In het aquatisch milieu wordt het geproduceerd door neutronen opname door K-39 of alfa emissie door calcium. Ar-37 wordt gevormd tijdens de afbraak van Ca-40, als gevolg van nucleaire explosies onder water. Het heeft een halfwaardetijd van 35 dagen.

Gezondheidseffecten van Argon

Blootstellingroutes: De stof wordt in het lichaam opgenomen via inademing.

Inademingrisico: Bij onvoldoende beschermingsmaatregelen kan de vloeistof snel verdampen. Dit veroorzaakt oververzadiging van de lucht met als gevolg verstikkingsrisico voor mensen in besloten ruimtes.

Effecten van blootstelling: bij inademing duizeligheid, verveeldheid, hoofdpijn, verstikking. Bij huidcontact en oogcontact met vloeistof: bevriezing.

Inademing: Dit gas is inert en heeft een verstikkende werking. Inademing in hoge concentraties kan resulteren in duizeligheid, misselijkheid, overgeven, bewusteloosheid en overlijden. Door beoordelingsfouten overlijden mensen aan argonblootstelling. Ze raken namelijk verward, of verliezen het bewustzijn waardoor ze zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Bij lage zuurstofconcentraties in de lucht kan de dood als na enkele seconden intreden.

Het effect van verstikkende gassen wordt bepaald door de hoeveelheid zuurstof die weg reageert uit de lucht ten gevolge van de aanwezigheid van de stof, waardoor men minder zuurstof kan inademen. Zuurstof kan met 75% afnemen voordat zich symptomen voordoen bij mensen. Daarvoor moet dan weer een verstikkende stof aanwezig zijn in een concentraties van 33% van het gas/ lucht mengsel. Wanneer de verstikkende stof een concentratie van 50% van het gas/ lucht mengsel bereikt, zijn symptomen duidelijk zichtbaar. Een concentratie van 75% is dodelijk binnen enkele minuten.

Symptomen: De eerste symptomen van een verstikkende stof zijn kortademigheid en hyperventilatie. Men wordt minder alert en de spiercoördinatie neemt af. De houding wordt minder en alle zintuigen werken slecht. Vervolgens wordt men emotioneel instabiel en raakt men snel afgemat. Wanneer de blootstelling toeneemt, kan men te kampen krijgen met symptomen als misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, bewusteloosheid, krampen en uiteindelijke diepe coma en overlijden.

Milieueffecten van Argon

Tot nu toe is geen ecologische schade waargenomen als gevolg van de aanwezigheid van argon.

Men verwacht niet dat argon een effect heeft op de omgeving. Argon komt namelijk van nature voor in het milieu. In een goed geventileerde omgeving zal argon snel worden afgebroken.

Er zijn geen effecten bekend van argon op planten en dieren. Ook wordt niet verwacht dat argon effecten uitoefent op aquatische ecosystemen.

Argon bevat geen chemicaliën die ozon afbreken en het is volgens DOT (Department of Transportation in de VS) geen water verontreinigende stof.

Argon en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved