Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Seaborgium

Seaborgium

Atoomnummer 106
Atoommassa 262.94 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen
Elektronen Schil [ Rn] 7s2 5f14 6d4
Energie eerste ionisatie kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie kJ.mol -1
Standaard potentiaal V
Ontdekt door : Albert Ghiorso ... (1974) Verenigde Staten

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Seaborgium werd voor het eerst geproduceerd door een team wetenschappers onder leiding van Albert Ghiorso in het Lawrence Berkeley Laboratorium in Berkeley, California in 1974. Ze lieten zuurstof-18 ionen tegen californium-249 ionen aanschieten met een apparaat dat bekend staat als een Super-Ionen lineaire koppeling. Het resultaat was een groepje seaborgium-263 atomen, een isotoop met een halfwaardetijd van ongeveer 1 seconde, en vier vrije neutronen. Drie maanden voordat het Berkeley team hun ontdekking aankondigden, beweerde een team wetenschappers van het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Rusland, dat ze seaborgium hadden geproduceerd. Zij hadden lood-208 ionen en lood-207 atomen beschoten met chroom-54 ionen met een apparaat dat bekend staat als de cyclotron. Ze meenden dat ze seaborgium-259 atomen hadden geproduceerd. Maar de Berkeley groep kreeg toch in 1993 een onderscheiding voor hun werk.

Het meest stabiele isotoop, seaborgium-266, heeft een halfwaardetijd van ongeveer 21 seconden. Het vervalt in rutherfordium-262 onder invloed van alpha straling of door spontane fisie.

Omdat slechts enkele seauborgium atomen zijn geproduceerd, kent het momenteel geen toepassingen buiten het standaard wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidseffecten van seaborgium

Omdat het zo instabiel is, wordt elke hoeveelheid die wordt gevormd zo snel afgebroken in andere elementen dat er geen reden is om gezondheidseffecten van seaborgium te achterhalen.

Milieueffecten van seaborgium

Vanwege het extreem korte halfwaardetijd van seaborgium (21 seconden), is er geen reden om de effecten van seaborgium op het milieu te bestuderen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved