Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Holmium - Ho

Chemische eigenschappen van Holmium - Gezondheidseffecten van Holmium - Milieu-effecten van Holmium

Atoomnummer 67 Holmium - Ho
Atoommassa g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,2
Dichtheid 8,8 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1474 °C
Kookpunt 2695 °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen 1
Elektronen Schil [ Xe ] 4f11 6s2
Energie eerste ionisatie 580 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1136,6 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,32 V
Ontdekt door: 1878

Gezondheidseffecten van Holmium

Holmium behoort tot de zeldzame chemicaliën en kan gevonden worden in huishoudelijke apparatuur, zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben vergelijkbare eigenschappen. Holmium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Holmium wordt doorgaans slechts in twee soorten ertsen gevonden. Het gebruik van holmium neemt nog steeds toe, omdat het zeer geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Holmium is vooral gevaarlijk in de werkomgeving, omdat de dampen en gassen met de lucht ingeademd kunnen worden. Dit kan longembolie als gevolg hebben. Wanneer holmium in het menselijk lichaam accumuleert, kan het een gevaar voor de lever zijn.

Milieueffecten van Holmium

Holmium wordt op veel verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit wordt vooral gedaan door de petroleumindustrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Holmium accumuleert geleidelijk in bodems en waterbodems en dit leidt uiteindelijk tot een toegenomen concentratie in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt holmium schade aan de celmembranen, en dit heeft verschillende negatieve effecten op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved