Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Lutetium - Lu

Chemische eigenschappen van Lutetium - Gezondheidseffecten van Lutetium - Milieu-effecten van Lutetium

Atoomnummer 71 Lutetium - Lu
Atoommassa 174,97 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,2
Dichtheid 9,7 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1663 °C
Kookpunt 3395 °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen 2
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d1 6s2
Energie eerste ionisatie 522,7 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1339 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,25 V
Ontdekt door: In 1907 door Urbain

Gezondheidseffecten van Lutetium

Lutetium behoort tot de zeldzame chemicaliën en kan gevonden worden in huishoudelijke apparatuur, zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben vergelijkbare eigenschappen. Lutetium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Lutetium wordt doorgaans slechts in twee soorten ertsen gevonden. Het gebruik van lutetium neemt nog steeds toe, omdat het zeer geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Lutetium is vooral gevaarlijk in de werkomgeving, omdat de dampen en gassen met de lucht ingeademd kunnen worden. Dit kan longembolie als gevolg hebben. Wanneer lutetium in het menselijk lichaam accumuleert, kan het een gevaar voor de lever zijn.

Milieueffecten van Lutetium

Lutetium wordt op veel verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit wordt vooral gedaan door de petroleumindustrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Lutetium accumuleert geleidelijk in bodems en waterbodems en dit leidt uiteindelijk tot een toegenomen concentratie in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt lutetium schade aan de celmembranen, en dit heeft verschillende negatieve effecten op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved